Vier nieuwe methodes voor voorgezet technisch lezen

Het voortgezet technisch lezen gaat op de schop. Of toch niet? Er zijn de afgelopen tijd vier nieuwe methodes gekomen voor dit onmisbare onderdeel van het technisch leesonderwijs. Goed nieuws, want technisch lezen is bij uitstek het belangrijkste vakgebied van de basisschool. Alle andere vak- en vormingsgebieden zijn gestoeld op technisch lezen. De 21ste eeuwse vaardigheden zijn leuk, maar het wordt niets met die vaardigheden zonder AVI Plus. Het instructiegedrag staat daarin centraal. De vier nieuwe methodes kunnen daarbij ondersteuning bieden.

Karakter is een mooie methode, die wordt uitgegeven bij Malmberg in ’s Hertogenbosch. De teksten in deze methode zijn speels en uitdagend: ze toveren bij voortduring een glimlach op je lippen. Het leesbevorderingsdeel is bijzonder en verdient waardering.

Flits van Noordhoff Groningen kenmerkt zich door de hoge mate van gebruikersvriendelijkheid en rankheid. Heel prettig voor combinatiegroepen, maar ook zonder combi’s kan een ieder vlot uit de voeten met Flits. Weinig schrijven, veel lezen. Bijzonder zijn de gezamenlijke leesboeken voor de vierde dag.

Atlantis is een methode die we niet mogen vergeten. Uitgever Delubas werkt met kleurrijke teksten en is van alle markten thuis: technisch lezen, begrijpend lezen, luisteren en kijken, woordenschat, samen lezen en zelf teksten kiezen, leesplezier en literatuureducatie, combinatiegroepen of niet.

Estafette van Zwijsen heeft lang op zich laten wachten. Maar nu ligt er ook iets wat verwonderd, wat uitdaagt. Eerst de tekst foutloos en vlot leren lezen. Dan de tekst vloeiend leren lezen. Daarna proberen de tekst te begrijpen. Dat lukt al voor een groot deel nadat we de tekst zo vaak hebben gelezen. Leesplezier wordt natuurlijk niet vergeten.

Met andere woorden: er valt wat te kiezen. Verschillen de methodes van elkaar. Ja natuurlijk. Op de bekende aspecten: werkbaar in combinatiegroepen, veel of weinig met de pen in de hand, dikke of dunne werkboekjes, veel of weinig werkboekje, nadruk op het tempo-aspect, didactische ondersteuning voor de leerkracht, invulling literatuureducatie, enz. Belangrijkste scheidslijn lijkt begrijpend lezen. In welke mate integreert de methode begrijpend lezen in het technisch lezen en hoe? In hoeverre wilt u dat technisch en begrijpend lezen gezamenlijk optrekken?
Het lijkt logisch om begrijpend lezen te koppelen. Eigenlijk moeten we niet meer spreken van begrijpend lezen. Alle lezen is begrijpend lezen. Laten we gewoon spreken van lezen.