Cursus “Bouwen aan een stevig rekenmuurtje”.

Dit scholingstraject is ontwikkeld voor scholen die willen investeren in de automatiseringsvaardigen van hun leerlingen en gericht beleid hiervoor willen opzetten.

In vier bijeenkomsten:
• heeft u kennis van de rekenfasen en -drempels uit het rekenmuurtje.
• bent u vaardig in het gebruik van de profieltoets rekenen
• kunt u de groeps- en leerlingenoverzichten analyseren en op basis daarvan een plan van aanpak opstellen.
• kunt de leerlingen gericht laten oefenen met het oefenmuurtje en de drempelspelen
• heeft u een rekengesprek gevoerd en
• heeft u uitgangspunten voor beleid t.a.v. automatiseren opgesteld.

Het traject bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 ½ – tot 3 uur.
De cursus is gevalideerd door registerleraar.nl met 41 RU.
Deze cursus leent zich ook goed voor een aanbod op bestuursniveau.
Meer informatie mail lgall@onderwijsmetlev.nl

Veel leerlingen hebben hardnekkige problemen bij het vlot uitvoeren van basisbewerkingen. Deze tekorten hebben een negatieve invloed op rekenvorderingen in de bovenbouw.

Onderzoek van een aantal universiteiten heeft het effect van automatiseringstekorten op achterstanden bij het leren rekenen nader in beeld gebracht. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat automatiseren bij de meeste leerlingen veel meer tijd neemt dan rekenmethoden veronderstellen. Bovendien is gebleken dat de verschillen tussen de leerlingen zeer groot, hardnekkig en deels blijvend zijn.
De uitkomsten waren aanleiding om het rekenmuurtje, de profieltoets rekenen en een oefenprogramma te ontwikkelen. Deze producten brengen het effect van automatiseringstekorten in beeld en geven tools om deze tekorten aan te pakken.

Het scholingstraject wordt aangeboden door Lex Gall van Onderwijs met LEV in samenwerking met Bareka online rekentoetsen en Margreeth Mulder van WIZZ-scholing.
Gebruik van eigen laptop tijdens de bijeenkomsten wordt aanbevolen.

Meer informatie lgall@onderwijsmetlev.nl of 06-23994021

Meer lezen over de inhoud en opzet van de cursus?