Er zijn drie verschillende trainingen ontwikkeld bij de nieuwe versie van Schatkist.
De starttraining geeft een algemeen beeld over de vernieuwde inhouden en de digitale mogelijkheden van de methode. In aanvulling op de starttraining heb ik  twee aanvullende trainingen gemaakt.
Dit betreft de training “taal en rekenen in Schatkist 3” en de training “observatie en registratie in Schatkist 3”.

Meer informatie mail lgall@onderwijsmetlev.nl

 

Starttraining Schatkist editie 3

De starttraining Schatkist editie 3 geeft in een bijeenkomst van ongeveer 3 uur een overzicht van de belangrijkste inhouden van de nieuwste versie van Schatkist.

In de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan:

    • Schatkist in vogelvlucht
    • Planning en organisatie
    • Werken met routines
    • Software: Digiregie en leerkrachtassistent

Na de starttraining kunt u een vlotte start maken met deze versie van Schatkist.

De training kan op school- of bestuursniveau worden gegeven. Prijs op aanvraag.

Meer informatie mail lgall@onderwijsmetlev.nl

 

Training taal en rekenen in Schatkist 3

In de methode Schatkist 3 wordt  ruim aandacht besteed aan taal en rekenen. In deze vervolgtraining wordt dieper ingegaan op de verschillende taal-en rekenroutines. We verkennen niet alleen de opbouw van een routine binnen een anker, maar gaan ook na hoe de opbouw over de drie periodes is vormgegeven.

Aanvullend maken we een vergelijking met de opbouw van de CPS mappen “Fonemisch bewustzijn“ en “ en de werkmap “Gecijferdheid”.

In de bijeenkomst worden de volgende routines besproken:

 • Op taaltocht
 • Een schat aan woorden (taal)
 • De verhalensleutel (taal)
 • Rond de letter (taal)
 • Voorbereidend schrijven (taal)
 • Rekenschatten (rekenen)
 • De doorgaande lijn naar de KIM-versie van VLL

Meer informatie bij lgall@onderwijsmetlev.nl

Training observatie en registratie in schatkist 3

Het werken met Digiregie biedt veel mogelijkheden om doelgericht met de methode Schatkist te werken.

Na de bijeenkomst kunt u uw aanbod plannen en evalueren. Daarnaast kunt u observaties en beoordelingen van uw leerlingen plannen, registreren en analyseren.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de volgende zaken:

 • Jaar- en ankerplanningen
 • Eigen thema’s invoegen
 • Plannen en uitvoeren van observaties
 • Het volgen (beoordelen) van uw leerlingen
 • Werken met periodeplannen

Als u met uw groep de cyclus van planmatig werken wilt kunnen uitvoeren en documenteren met Digiregie, volg dan deze module.

Meer informatie bij lgall@onderwijsmetlev.nl