Nee, zo wordt het niks met spelling!
Spelling is veel scholen een zorg. Maar is dat een wonder? Het is immers zorgwekkend hoe spelling in verschillende methodes wordt aangeboden. Er is wordt weinig instructie gegeven. Er wordt gewerkt met woordpakketten, waarbij het inprenten van woorden centraal staat. Dat inprenten is net genoeg om de bloktoets voldoende af te sluiten. Maar bij een herhalingstoets, bij de Cito lvs- toets en tijdens het schrijven kunnen we het wel vergeten.

Het zelfstandig werken bestaat voor 80% uit het overschrijven van woorden i.p.v. leren spellen. Er is veel te weinig oefening, kinderen hoeven niet te vertellen hoe ze gedacht hebben, de open en gesloten lettergreep komt niet dagelijks aan de orde in groep 5 t/m 8. Tenslotte zijn we enkel gericht op de categorie die aan de orde is, terwijl er in een woord als horloge en camouflage resp. drie en vijf spellingsproblemen verstopt zitten. Als we op zulke omissies niet anticiperen, wordt het moeilijk om overtuigende spellingsresultaten te boeken.
Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl

spellen