De basistraining VVE is een training die bijdraagt aan gedragsverandering van de pedagogisch medewerker zodat elk kind hiervan profiteert. De pedagogisch medewerker leert om goed naar kinderen te kijken en daarbij passende en uitdagende (spel) activiteiten aan te bieden.

Iedere pedagogisch medewerker maakt zich de basisprincipes van het leren en het ontwikkelen van jonge kinderen eigen. De pedagogisch medewerker leert hoe deze ontwikkeling te stimuleren is.

De beste uitgangspunten van de 4 erkende programma’s (Piramide , Kaleidoscoop, Startblokken en Uk en Puk) zijn verwerkt in dit programma. Daarnaast is er gebruik gemaakt van dat wat uit wetenschappelijk onderzoek aanbevolen wordt. 

De volledige training bestaat uit twee modules.

Module 1 en 2 bestaan uit 12 bijeenkomsten van 3,5 uur en vijf coachingsbezoeken. Twee coachingsbezoeken worden afgelegd door de trainer van de cursus. De overige drie bezoeken worden door de interne coach van de instelling afgelegd. Hiervoor heeft een afstemmingsoverleg tussen de trainer en de interne coach plaats.

De deelnemers aan de training oefenen aan de hand van praktijkopdrachten en leggen hun ontwikkeling vast in een portfolio.

Deze training kan zowel op locatie als door losse inschrijving  worden gevolgd.

Na succesvolle afronding van deze volledige training voldoet de pedagogisch medewerker aan de wettelijke eisen die in het kader van de wet IKK worden gesteld.

Invalkrachten kunnen ook alleen module 1 volgen. Module 1 bestaat uit bijeenkomst 1 t/m 6 met aansluitend een korte bijeenkomst voor presentaties en certificering. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 3,5 uur. Medewerkers die niet zelfstandig op een groep staan hebben voldoende basiskennis met deze module. Aan de deelnemers worden drie coachingsbezoeken afgelegd, waarvan twee door de trainer en één door de interne coach van de instelling. Ook hier geldt dat de deelnemers aan deze training oefenen aan de hand van praktijkopdrachten en hun ontwikkeling vastleggen in een portfolio. 

Organisaties die een offerte op maat willen voor alleen module 1 of voor de volledige  training van module 1 en 2 kunnen mij mailen via lgall@onderwijsmetlev.nl. Wil je eerst meer inhoudelijke informatie, dat kan natuurlijk ook.

Op gemeentelijk niveau kunnen aanvullende eisen van toepassing zijn voor een specifiek VVE-programma. Samen met mijn collega Geke Dijkstra kan de betreffende koptraining worden uitgevoerd. Voor meer informatie mail mij lgall@onderwijsmetlev.nl