Speel je mee in Li La Land  

De wereld verkennen door onderzoekend en ontdekkend leren staat centraal in Li La Land. Dat begint met verwondering. Verwondering stimuleert kinderen om de wereld verder te verkennen.
Li La Land is een nieuw Nederlands educatief concept dat zich richt op het spelenderwijs stimuleren en inspireren van de brede ontwikkeling van jonge kinderen.
De poppen uit Li La Land nemen de kinderen mee in een fantasievol avontuur met altijd een uitdaging. Kinderen komen vanuit het verlangen om zelf aan de slag te gaan al spelend tot hun eigen oplossingen. Zo verkennen en onderzoeken kinderen samen de wereld. Een bron van inspiratie en verwondering, voor kind én leerkracht.

Li La Land is ontwikkeld door Eric Slabbers (poppenmaker voor o.a. Paulus de Boskabouter, de Fabeltjeskrant en Sesamstraat), Irma Smegen (dramadocent en auteur van Speel je mee in Li La Land & Speel je wijs) en Marleen Vente (Li La Land).

STEAM

Het concept (dus geen methode) heeft zijn oorsprong in Amerika. Alle activiteiten in Speel je mee in Li La Land? zijn Onderzoekend en Ontwerpend Leren in de vorm van STEAM. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Het staat dicht bij de kinderen, gaat over onderwerpen en situaties in het echte leven en geeft veel keuzevrijheid. STEAM is een holistische benadering en staat ver van het denken in vakjes, en daarmee bedoelen we ook het denken in schoolvakken. Er is gekozen voor STEAM vanwege de samen- hang en verbinding met de kunsten. Een logische koppeling; het woord technologie vindt zijn oorsprong zelfs in de kunst.

Alle leer- en ontwikkelgebieden worden op een vanzelfsprekende en betekenisvolle manier met elkaar verbonden.
Li La Land biedt creatieve uitdagingen op het gebied van:
> wetenschap & technologie ( in 2020 verplicht op elke basisschool)
> rekenen & taal
> natuur & milieu
> kunst & cultuur

21e -eeuwse vaardigheden

In Li La Land ligt de cyclus van Onderzoeken & Ontwerpen aan de basis: Oriëntatie, Verkenning, Uitvoering en Verwerking. En in dat proces worden alle vakken, ontwikkelgebieden en zintuigen betrokken. Een ‘fout antwoord’ bestaat niet in dat proces; het gaat juist om (samen) verwonderen, verkennen en experimenteren, de bron van creatieve oplossingen en originele ontwerpen.
Li La Land biedt in elke activiteit een inspiratiebron en concrete handvatten voor de volgende 7 vaardigheden:

• Probleemoplossend vermogen
• Mediawijsheid
• Creativiteit
• Kritisch denken
• Communiceren
• Sociale en culturele vaardigheden
• Samenwerken

Voor wie?

Li La Land is ontwikkeld voor kinderen tussen de 3 en 8 jaar en deze training richt zich op leerkrachten van groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs en pedagogische medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Meer informatie lgall@onderwijsmetlev.nl