Ik ben Lex Gall en heb na meer dan 25 jaar onderwijservaring als leerkracht, ambulant begeleider en directeur in het SBO en BAO de overstap naar onderwijsadvisering gemaakt.
Advisering die praktijkgericht, hedendaags en gericht op resultaat is.
Mijn expertisegebieden zijn:
• Rekenen & wiskunde
• Het jonge kind/VVE
• Opbrengstgericht werken op gebied van de basisvaardigheden

Gall Onderwijsadvies is een CRKBO Gecertificeerd instelling.

Ik ben gecertificeerd trainer voor:

Rekenen & wiskunde:

Gecertificeerd trainer voor de volgende methoden:

Malmberg:

 • de Wereld in Getallen versie 4 en 5
 • Pluspunt versie 3 en 4

Noordhoff:

 • Getal & Ruimte jr

Thieme Meulenhoff:

 • Alles Telt Q

Wizz-scholing:

 • Bouwen aan een stevig rekenmuurtje
 • Werken met de online rekentoetsen van Bareka

Zwijsen:

 • Semsom

Daarnaast voor:

NVORWO: Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie

SLO: Passende perspectieven en Dominotraject referentieniveaus rekenen

Jonge kind/VVE

Gecertificeerd trainer voor de volgende methoden:

CED-groep:

 • Ko-totaal
 • UK&PUK
 • SIL op School

LPC:

 • Basistraining VVE
 • Handelingsgerichte diagnostiek voor jonge kinderen in risicovolle situaties

Sardes:

 • Tink
 • Opbrengstgericht werken met jonge kinderen

ROC Amsterdam

 • Oog voor interactie

Zwijsen:

 • Schatkist 3

Wizz-scholing: Rekenplein

 • Wizz woordwijs

Ruimte aan jongens in de kinderopvang

 • Menne instituut: Met sprongen Vooruit groep 1&2 + 3&4 + 3&4vervolg + 5&6 + 7&8
 • Expert rekenverbetertrajecten Projectbureau Kwaliteit van Po-raad
 • Expert rekenen traject taal- en rekenzwakke scholen van School aan Zet
 • Implementatie taal-lees en rekenmethoden in SBaO en primair onderwijs
 • Verzorgen scholing traject: Leerbaarheid van hoofdrekenen
 • Trajecten Handelingsgericht werken op school- en bovenschools niveau
 • Trajecten opbrengstgericht werken, inclusief leren analyseren
 • Scholing en begeleiding peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties
 • Scholing en begeleiding MOD + SBaO
 • Implementatie vroegschoolse programma’s: Schatkist, Kleuterplein
 • Implementatie basistraining Sil op school
 • Implementatie TINK-training
 • VVE- borging op gemeentelijk en bestuurlijk niveau.
 • Medeauteur rekengedeelte methode StruX uitgeverij Edu’actief

 

LinkedInLexContact met Lex Gall:

tel: 06-23994021
lgall@onderwijsmetlev.nl

 

Algemene voorwaarden Gall onderwijsadvies