Meer dan 25 jaar onderwijservaring als leerkracht, ambulant begeleider en directeur in het Speciaal en het primair onderwijs. Daarbij is de onderwijskundige ontwikkeling van de organisatie altijd mijn drive geweest.

Lex GallEducatieve diensten

In 2002 ben ik overgestapt naar onderwijsadviesdienst GCO-Fryslân, nu Cedin. Ik werkte voornamelijk binnen de secties “speciaal onderwijs” en “ het jonge kind”, waarbij ik van de laatste voorzitter was. Na zeven jaar bij de schoolbegeleidingsdienst te hebben gewerkt besloot ik als zzp-er “Gall Onderwijsadvies” verder te gaan.  Tevens ben ik medeoprichter van de netwerkorganisatie “Onderwijs met LEV”.
Advisering die praktijkgericht, hedendaags en gericht op resultaat is.

Mijn expertisegebieden zijn :

 • Rekenen & wiskunde
 • Het jonge kind/VVE
 • Opbrengstgericht werken op gebied van de basisvaardigheden

Gall onderwijsadvies is een CRKBO Gecertificeerd instelling. Hierdoor kan scholing BTW-vrij worden uitgevoerd. 

Ik ben gecertificeerd trainer voor:

Rekenen & wiskunde:

 • Menne instituut: Met sprongen Vooruit groep 1&2 + 3&4 + 3&4vervolg + 5&6 + 7&8
 • NVORWO: Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie
 • SLO: Passende perspectieven en het Dominotraject referentieniveaus rekenen

Het jonge kind/VVE:

 • Ced-groep: VVE: Ko-totaal: Puk&Ko + Ik&Ko + Uk&Puk + Sil op school + Teach Like a Champion
 • LPC: Handelingsgerichte diagnostiek voor jonge kinderen in risicovolle situaties
 • Sardes/SLO: Opbrengstgericht werken met jonge kinderen
 • Sardes: TINK-trainer en Kind & Media
 • Ruimte aan jongens in de kinderopvang en BSO
 • NJI: training Oog voor interactie

Daarnaast ben ik een gecertificeerde scholingspartner voor:

Malmberg: onder andere voor de Wereld in getallen 4; de Wereld in getallen digitaal; Pluspunt versie 3; Pluspunt digitaal;  Lijn 3; station Zuid; Kleuterplein versie 2
Zwijsen :  Taal in beeld 2; Schatkist  editie 3
Bareka rekenadvies: module Rekenprofiel als basis voor analyse, diagnostiek en gerichte hulp goedgekeurd door Registerleraar.nl met nummer FmXU8RQXkp
Wizz-scholing: Wizz Woord Wijs

Recente werkzaamheden:

 • Expert rekenen traject taal- en rekenzwakke scholen van School aan Zet
 • Medeauteur rekengedeelte methode StruX uitgeverij Edu’actief

Werkervaring:

 • Medeontwikkelaar en uitvoerder scholingstraject: Leerbaarheid van hoofdrekenen
 • Trajecten opbrengstgericht werken, inclusief leren analyseren
 • Scholing en begeleiding peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties
 • Scholing en begeleiding MOD + SBaO
 • Implementatie vroegschoolse programma’s: Schatkist, Kleuterplein, Sil op school
 • Implementatie basistraining Sil op school
 • Implementatie TINK-training
 • Ontwikkelaar en uitvoerder nascholing Werken met Kleuters 2.1 goedgekeurd door Lerarenregister.nl onder nummer k712Z1AhcD
 • Training Ruimte aan jongens in de KOV en BSO
 • Bouwen aan een stevig rekenmuurtje
 • Woord Wizzwijs

LinkedInLexLex Gall

Gall onderwijsadvies
tel: 06-23994021
lgall@onderwijsmetlev.nl

Mocht u bellen of mailen, dan krijgt u binnen 48 uur een reactie.

Algemene voorwaarden Gall onderwijsadvies