Passende perspectieven

Niet alle leerlingen halen aan het eind van de basisschool referentieniveau 1S, het basisniveau voor het vakgebied rekenen. Ook het onderliggende niveau 1F is voor ongeveer 10% van de leerlingen niet haalbaar.

Het SLO heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften producten binnen het traject Passende perspectieven ontwikkeld. Deze leerlingen vragen van de school een passende leerroute, een ontwikkelingsperspectief (OPP), op het gebied van rekenen.

Op basis van de producten van het SLO zijn door methodemakers uitwerkingen bij de rekenmethoden gemaakt, die gebruikt kunnen worden om een ontwikkelingsperspectief op te stellen.

Wilt u beredeneerd kiezen voor het inzetten van Passende perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of wilt u gewoon meer weten over het toepassen van de producten uit Passende perspectieven?

Voor meer informatie of vragen bel 06-23994021 of mail mij via lgall@onderwijsmetlev.nl