Kwanselzoffers
Als we de kwansels van de groepels willen zoffelen, hebben we een kwanselzoffel of een blurk nodig.

In deze zin staan vast vijf woorden waarvan je de betekenis niet kent. Moeten we dan alle vijf woorden leren. Waarschijnlijk niet. We kunnen ons beperken tot het aanleren van de sleutelwoorden. De betekenis van het sleutelwoord ‘groepels’ is potloden!
Als we de betekenis van de sleutelwoorden weten, kunnen we de andere woorden eruit herleiden. Het vormt een onderdeel van het verbeteren van het woordenschatonderwijs. Andere ingrediënten zijn het invoegen van schooltaalwoorden, incidenteel woordenschatonderwijs, consolideren, maar ook het opzetten van een helder stilleesbeleid en het analyseren van de woordenschattoets. Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl

woordenkist