U kunt bij Onderwijs met LEV terecht voor een scholing in werken met baby’s.

Certificering verplicht
Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. De training werken met baby’s is ontwikkeld door het NJI en voldoet aan deze eisen.

Doel
Deze training helpt de deelnemer de 6 interactievaardigheden beter te kennen en uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:
• de groepsruimte
• het speelgoedmateriaal
• en de samenwerking tussen collega’s en met ouders. 

Resultaat
Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Inhoud
De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit acht bijeenkomsten:

1. visie op baby’s en babyopvang
2. het bieden van emotionele ondersteuning
3. respect voor autonomie
4. structuur en continuïteit
5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
8. samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.
De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. U krijgt theorie en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken.

Meer informatie
Mail met gdijkstra@onderwijsmetlev.nl