Vier onderwijsadviseurs en twee orthopedagogen. Ervaren specialisten op het gebied van taal, rekenen, jonge kind, VVE, natuur en milieu, gedrags- en leerproblematiek, zorg en ontwikkeling. Werken samen om van elkaars expertise te profiteren en voor klanten een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te genereren.

Wie zijn wij?

Onderwijs met LEV = HART voor onderwijs en kinderen!

Wij staan klaar voor leerkrachten, IB-ers, directie, medewerkers in kinderopvang en peuterspeelzalen en gemeenten. We begeleiden teams en groepen bij het vergroten van hun vakinhoudelijke professionaliteit. Daarnaast versterken we het leerkrachthandelen om adequaat af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. We spelen in op actuele ontwikkelingen en houden onze eigen vakkennis daarom up to date. We hebben een breed aanbod aan begeleidingsmogelijkheden en zijn sterk in 'oplossingen op maat'. Dus stel uw vraag en wij denken mee.