LEV

Wie zijn we?

Vier ervaren onderwijsadviseurs en twee orthopedagogen. Specialisten op het gebied van taal, rekenen, jonge kind, VVE, natuur en milieu, gedrags- en leerproblematiek, zorg en ontwikkeling. Om van elkaars expertise te kunnen profiteren en voor klanten een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod te genereren werken wij samen. Dat gebeurt onder de naam Onderwijs met LEV.

Wat doen we?

Wij staan klaar voor leerkrachten, IB-ers, directie, medewerkers in kinderopvang en peuterspeelzalen en gemeenten. We begeleiden teams en groepen bij het vergroten van hun vakinhoudelijke professionaliteit. Daarnaast versterken we het leerkrachthandelen om adequaat af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. We spelen in op actuele ontwikkelingen en houden onze eigen vakkennis daarom up to date. We hebben een breed aanbod aan begeleidingsmogelijkheden en zijn sterk in ‘oplossingen op maat’. Dus stel uw vraag en wij denken mee.

Hoe doen we dat?

Vanuit een warm hart voor onderwijs en kinderen!

LEV voor, Leerlingenzorg, Educatieve diensten, Voor- en vroegschoolse educatie.

fb logo site