Organisaties hebben belang bij medewerkers die VVE-gecertificeerd zijn en dragen zorg voor het onderhouden, verbreden en verdiepen van die kennis en vaardigheden. Zie ook de wet IKK die per januari 2018 van kracht is geworden. Nascholingsbijeenkomsten moeten aansluiten bij de praktijk, de wensen en vragen van de organisatie. Ook recente landelijke ontwikkelingen verdienen een plek in de nascholing. Geke en Lex hebben ruime ervaring in het verzorgen van trainingen die aansluiten op de bestaande VVE-programma’s.

Een paar voorbeelden:

  • Communicatie met ouders
  • Ouderbetrokkenheid
  • Omgaan met ‘pientere peuters’
  • Gesprekken voeren met kinderen
  • Doelgericht en opbrengstgericht werken
  • De creatieve ontwikkeling, of ‘hoe om te gaan met het werkje’
  • Werken aan woordenschat

Mail voor een aanbod op maat gdijkstra@onderwijsmetlev.nl of lgall@onderwijsmetlev.nl

Zie ook ons reguliere aanbod VVE bij de betreffende trainingen.

Piramide

UK&Puk

Peuterplein