Geen excuus bij technisch lezen
Kinderen die op het midden van groep 4 geen Avi M4 beheersen, worden zelden nog een gemiddelde lezer! En niet goed technisch kunnen lezen heeft voor de meeste kinderen verstrekkende gevolgen voor de verdere (school)loopbaan. In de periode van het midden van groep 2 t/m midden van groep 4 moet het lezen goed, effectief en geconcentreerd worden opgepakt. Dat vraagt heldere afspraken en dagelijkse, goed georganiseerde lessen. Alles hangt samen met het leerkrachtgedrag. We kunnen ons niet verschuilen achter de slechte gezinssituatie, zwakke broers of een lage intelligentie. Geen excuses! Jij bent het die er voor zorgt dat de schoolloopbaan voor 85% van de leerlingen aangenamer verloopt. LEV wil met jou de uitdaging aangaan. Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl

Voortgezet technisch lezen in groep 4 t/m 8?!
Hebben we een methode? Is een methode nodig? Lezen de kinderen de helft van de lestijd hardop? Hoe doe je zoiets in combinatiegroepen? Weten we wel echt wat koorlezen is? Kennen we de stappen van de effectieve les? Hoe richten we het vloeiend lezen in? Weten we wat we daarmee bedoelen. Wat doen we in groep 6, 7 en 8 aan onderhoud. Leest 85% van de kinderen eind groep 4 op E4- niveau? Hebben we een doorgaande lijn? Een leerlijn voortgezet lezen onontbeerlijk in elke school. Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl

Aanvankelijk lezen…als dát goed gaat, gaat vervolgens bijna alles goed.
Wetenschappers zijn het zelden met elkaar eens. Maar over één ding wel: het moet gebeuren in groep 3. Maar ondanks dat krijgen Pabo-studenten maar weinig te horen over de specifieke didactiek die bij aanvankelijk lezen hoort. Er zijn nauwelijks praktische cursussen beschikbaar m.b.t. de didactische vaardigheden van leerkrachten groep 3. Door voortdurende wisselingen van leerkrachten in groep 3 blijven de opgebouwde vaardigheden slecht behouden. Leerkrachten groep 3 bevinden zich, ongemerkt, vaak in een isolement.
Zonde, want deze leerkrachten zijn van doorslaggevende betekenis voor het succes van de kinderen voor bijna alle schoolvakken. Kortom, laten we aan de slag gaan. Met als richtsnoer: in een leesles van 40 minuten moet elk kind de helft van de tijd hardop lezen. Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl