Voortgezet technisch lezen in groep 4 t/m 8?!
Hebben we een methode? Is een methode nodig? Lezen de kinderen de helft van de lestijd hardop? Hoe doe je zoiets in combinatiegroepen? Weten we wel echt wat koorlezen is? Kennen we de stappen van de effectieve les? Hoe richten we het vloeiend lezen in? Weten we wat we daarmee bedoelen. Wat doen we in groep 6, 7 en 8 aan onderhoud. Leest 85% van de kinderen eind groep 4 op E4- niveau? Hebben we een doorgaande lijn? Een leerlijn voortgezet lezen onontbeerlijk in elke school. Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl

Aanvankelijk lezen…als dát goed gaat, gaat vervolgens bijna alles goed.
Wetenschappers zijn het zelden met elkaar eens. Maar over één ding wel: het moet gebeuren in groep 3. Maar ondanks dat krijgen Pabo-studenten maar weinig te horen over de specifieke didactiek die bij aanvankelijk lezen hoort. Er zijn nauwelijks praktische cursussen beschikbaar m.b.t. de didactische vaardigheden van leerkrachten groep 3. Door voortdurende wisselingen van leerkrachten in groep 3 blijven de opgebouwde vaardigheden slecht behouden. Leerkrachten groep 3 bevinden zich, ongemerkt, vaak in een isolement.
Zonde, want deze leerkrachten zijn van doorslaggevende betekenis voor het succes van de kinderen voor bijna alle schoolvakken. Kortom, laten we aan de slag gaan. Met als richtsnoer: in een leesles van 40 minuten moet elk kind de helft van de tijd hardop lezen. Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl