De adviseurs van Onderwijs met LEV helpen scholen bij het formuleren en realiseren van veranderingen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

We hebben veel ervaring bij het ondersteunen van scholen bij onder andere het verbeteren van de lees-, taal- en rekenopbrengsten, verbeteren van het klassenmanagement en  het toepassen van gedifferentieerde instructie.

WordPress Image Gallery Plugin