In de cursus Wizz Woord Wijs voor groep 1 t/m 3 richten we ons op een integrale aanpak door de verbinding te maken tussen woordenschat, begrijpend luisteren en spelontwikkeling van jonge kinderen. Je krijgt veel lesideeën om direct uit te voeren in de klas. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de inspirerende en creatieve werkvormen uit ‘Speel je Wijs woordenschat’.

In drie bijeenkomsten van 2½  uur krijg je naast theorie een schat aan spelideeën om direct in je klas uit te voeren.

  • U leert routines voo r woordenschatonderwijs toepassen      
  • U kent de relatie tussen taalverwerving en woordenschatdidactiek
  • U kunt de 4-takt qua woordenschatdidactiek toepassen
  • U kent de relatie tussen begrijpend luisteren en lezen
  • U kunt speelse werkvormen, waaronder poppenspel inzetten om de woordenschat uit te breiden.

Reacties van deelnemers aan de cursus waren:  veel interactie, leuke spelvormen en direct toepasbaar, inspirerende werkvormen en materialen. Motiverend en uitdagend. Waardering 8 en hoger.

De cursus is gevalideerd door het lerarenregister met  30 RU

 

Meer informatie lees je op  http://www.wizz-scholing.nl/wizz-woord-wijs/ .