Uk & Puk is een erkend VVE-programma. Het is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar in kinderopvang en peuteropvang en richt zich op de brede ontwikkeling. Er is extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, denkontwikkeling door middel van rekenprikkels en de motorische en zintuiglijke ontwikkeling.

Geke Dijkstra en Lex Gall van Onderwijs met LEV zijn gecertificeerd trainers voor alle Uk & Puk en de Ko-programma’s. Het is mogelijk om maatwerktrajecten te verzorgen, maar ook het officiële certificaat voor deze programma’s uit te reiken.uk en puk

Training en invoering.
Een training is noodzakelijk voor een goede invoering van Uk & Puk. Op die manier kan het programma optimaal worden ingezet. In de training wordt onder andere aandacht besteed aan planning en organisatie, interactievaardigheden, spraak-taalontwikkeling, observatie, woordenschatontwikkeling en ouderbetrokkenheid. In overleg kan er een aanbod op maat ontwikkeld worden.
Voor meer informatie: gdijkstra@onderwijsmetlev.nl of lgall@onderwijsmetlev.nl