Het jonge kind staat al jaren – en zeer terecht – volop in de belangstelling. Er zijn veel landelijke scholings- en begeleidingtrajecten ontwikkeld die zich richten op de professionalisering van de volwassene, want die doet er toe! Het uitgangspunt van LEV bij de uitvoering is dat plezier, spelmatigheid en betrokkenheid van de kinderen belangrijke peilers van kwaliteit zijn. Geke Dijkstra en Lex Gall hebben tientallen jaren ervaring op het gebied van het jonge kind en adviseren u graag op maat.

WordPress Image Gallery Plugin