Om het VVE-programma Uk&Puk zo optimaal mogelijk in te zetten in uw organisatie is het beredeneerd kiezen van doelen en activiteiten op basis van geregistreerde observaties uit uw kindvolgsysteem een must.uk en puk 1

Op basis van onze ervaringen hebben we een planningscyclus en bijhorende registratie ontwikkeld. Na een korte training kunt u hier in uw eigen praktijk mee aan de slag.
Voor uw organisatie zijn de startdoelen jonge kind basisonderwijs van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) leidend voor het beredeneerde aanbod in uw groep. U kunt na het verzamelen van gegevens over de ontwikkeling van uw kinderen Uk&Puk gerichter inzetten om zo meer de ontwikkeling in de zone van naaste ontwikkeling te stimuleren.
U leert de gegevens uit uw kindvolgsysteem dieper te analyseren en op basis van deze analyses kunt u de ontwikkelingsdoelen uit de zone van naaste ontwikkeling uit UK&PUK selecteren.
We hebben voor alle activiteiten de doelen overzichtelijk in kaart gebracht. Hierdoor wordt het gerichter selecteren van activiteiten gemakkelijker.
Meer informatie gdijkstra@onderwijsmetlev.nl of lgall@onderwijsmetlev.nl