Na de fase van de begripsvorming en de fase van het ontwikkelen van oplossingsprocedures volgt de fase van het vlot leren rekenen.

Veel leerlingen hebben echter moeite om bepaalde somtypen bij de basisbewerkingen vlot uit te rekenen. Hierdoor wordt de kans op vastlopen in de complexere sommen in de bovenbouw groter.

Rekenspellen kunnen zeer goed aanvullend worden gebruikt om tot automatisering te komen.

Door drempelspellen vooral in de midden- en bovenbouw gericht in te zetten kan geautomatiseerde beheersing alsnog tot stand komen cq. worden onderhouden.

Wilt u met de drempels bij het automatiseren van de basisbewerkingen aan de slag en daarvoor de inzet van rekenspellen verkennen?

Voor meer informatie of vragen bel 06-23994021 of mail mij via lgall@onderwijsmetlev.nl