Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en in verschillende tempo’s. Met de activiteiten die de pedagogisch medewerker aanbiedt, werkt ze aan doelen en observeert ze de kinderen. De pm’er stimuleert het kind in de ontwikkeling; ze werkt doelgericht. Dat gebeurt aan de hand van de vier d’s: data, duiden, doelen en doen. Het boek en de training Peuterstappen bieden hierbij handvatten.

Als pm’er kijk je naar de opbrengsten van al je inspanningen om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Werkt het echt? Hoe kun je dat zien? En wat leer je daar zelf over? Wij bieden scholing op basis van het praktische boek Peuterstappen. Zo krijg je als pm’er handvatten om te bepalen wat er nodig is om jouw

groep peuters zo goed mogelijk uit de verf te laten komen.

Wil je ook doelgericht met Uk & Puk op je eigen locatie aan de slag.

Neem dan contact op met Geke Dijkstra gdijkstra@onderwijsmetlev.nl of Lex Gall lgall@onderwijsmetlev.nl