Puk in peuterstappen

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en in verschillende tempo’s. Met de activiteiten die de pedagogisch medewerker aanbiedt, werkt ze ...
Verder Lezen

Instroomgroep Uk & Puk

Je kunt aan deze training deelnemen indien je werkzaam bent in een organisatie waar al met Uk & Puk wordt ...
Verder Lezen

Nascholing VVE

Organisaties hebben belang bij medewerkers die VVE-gecertificeerd zijn en dragen zorg voor het onderhouden, verbreden en verdiepen van die kennis ...
Verder Lezen

Piramide

Piramide in groep 1,2, kinderdagverblijf en peutergroep Het erkende VVE-programma Piramide heeft al op veel locaties een plek verworven. Het ...
Verder Lezen

Peuterplein

Peuterplein is een methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor de stimulering van kinderen van 0 tot 4 jaar. Het pakket ...
Verder Lezen

UK & PUK

Uk & Puk is een erkend VVE-programma. Het is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar in kinderopvang en ...
Verder Lezen

Planmatig werken met UK&Puk

Om het VVE-programma Uk&Puk zo optimaal mogelijk in te zetten in uw organisatie is het beredeneerd kiezen van doelen en ...
Verder Lezen