TINK, een training in taal- en interactievaardigheden voor de kinderopvang.

Wat houdt de TINK training in

tink kl

De TINK-training is gebaseerd op het organisatiemodel van de Drieslag Taal (Bolle 2009), dit betekent dat het leren plaatsvindt op drie niveaus:

Praktijk (taalontwikkeling in de werkomgeving)

Training (taalontwikkeling in de training taal- en interactievaardigheden)

Remediering (extra taaloefening en individuele remediëring op taal)

Deze vorm van leren zorgt ervoor dat het effect van de training ook op de langere termijn merkbaar blijft. Deelnemers oefenen met het kijken naar de eigen en elkaars kwaliteiten en het geven en ontvangen van goede feedback. Met behulp van actiekaarten, observatieopdrachten en geïntegreerde taaltaken proberen de deelnemers hun persoonlijke leerdoelen te bereiken.

De basis van de training wordt gevormd door acht trainingsbijeenkomsten.

In deze bijeenkomsten komen zes interactievaardigheden en interactief voorlezen aan bod:

  • Sensitieve responsiviteit
  • Respect voor autonomie
  • Structureren en grenzen stellen
  • Praten en uitleggen
  • Ontwikkelingsstimulering
  • Begeleiden van interacties tussen kinderen
  • Interactief voorlezen

Tijdens de bijeenkomst maken de deelnemers kennis met een vaardigheid. Met behulp van een individuele actiekaart maakt iedere deelnemer een eigen plan voor het oefenen van deze vaardigheid in de praktijk. Na de reflectie op de vaardigheid wordt er ook een team actiekaart ingevuld.

Naast interactievaardigheden is er in de training ook aandacht voor taal. Wat je zegt en hoe je het zegt staat voor alle deelnemers op de agenda. Op individueel niveau kan er op maat verder gewerkt worden aan het verbeteren van de vaardigheden op taalgebied. Deze deelnemers maken naast hun portfolio ook een taaldossier, waarin zij zichtbaar maken hoe zij aan taal werken en wat hun vorderingen zijn.

Tussen de bijeenkomsten in observeren de deelnemers elkaars acties en geven elkaar feedback. Hiervoor worden de kijkwijzer taal en interactievaardigheid en de kijkwijzer taal als hulpmiddel ingezet. Alle deelnemers leggen een portfolio aan waarin ze de ingevulde kijkwijzers en actiekaarten verzamelen. Daarnaast vormen het vastleggen van acties op video, reflectie daarop en intervisie ook belangrijke onderdelen van de TINK training.

Voor meer informatie, het opvragen van een offerte en het maken van afspraken kunt u mailen met:gdijkstra@onderwijsmetlev.nl of lgall@onderwijsmetlev.nl