Ik heb een brede ervaring in het basisonderwijs: 21 jaar voor de klas gestaan in alle groepen, schoolleider en directeur onderwijs bij een schoolvereniging in oprichting. In de periode als schoolleider ontstond een steeds sterkere behoefte om met collega’s over de inhoud van het onderwijs in gesprek te raken.

Wiebren de JongEducatieve diensten

Na een universitaire opleiding ben ik nu een groot aantal jaren werkzaam binnen de onderwijsbegeleiding. De eerste jaren bij GCO-fryslân (nu Cedin), sinds augustus 2008 als zelfstandig onderwijsadviseur onder de naam De Jong – Onderwijsadvies.

Ik ben ervaren in het begeleiden van teams en leerkrachten, waaronder teams van zwakke en zeer zwakke basisscholen. Ik verzorg teambegeleiding, geef cursussen en workshops, terwijl mijn ochtenden zich vooral vullen met het coachen van leerkrachten in de klas. Mijn grootste belangstelling en expertise ligt bij het lees- en taalonderwijs. In het verleden was ik intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van leesverbetertrajecten, bij de taalpilots van de PO- raad, bij de uitvoering van het LeesInterventieplan Noord-Nederland en trajecten op individuele scholen.
Daarnaast heb ik affiniteit met het ontwikkelen van onderwijsleermateriaal. Ik ben mede – auteur van een methode voor begrijpend lezen en een taalmethode. Voor sociaal-emotionele ontwikkeling heb ik een complete methode gemaakt, De Soemokaarten. Onlangs was ik nog betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe materialen voor voortgezet technisch lezen.

Registratie:

CRKBO gecertificeerde instelling
De Jong – onderwijsadvies is een bedrijf wat is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, waardoor ik de mogelijkheid heb scholingsactiviteiten en wat daar bij hoort btw- vrij te offreren.

Gecertificeerd Scholingspartner:
De Jong – onderwijsadvies is een gecertificeerd scholingspartner van de volgende uitgeverijen en hun methoden:
Uitgeverij Malmberg: www.malmberg.nl
Rekenmethoden:de Wereld in getallen versie 4; Pluspunt versie 3
Taal-leesmethoden: Taal actief 4; Staal; e-learning Grip op lezen; e-learning Leeslink, Lijn 3.

Uitgeverij Zwijsen: www.zwijsen.nl
Taal-leesmethoden Estafette lezen, Taal in Beeld versie 2, Veilig Leren Lezen, kimversie.

Een greep uit de relevante werkervaring

• Dagelijkse contacten met basisscholen. Jaarlijks worden er 30 – 40 begeleidingscontracten gesloten. Uitgezonderd de vakantieweken en december leiden die afspraken tot gemiddeld 5 scholingsbijeenkomsten en 8 – 10 klassenbezoeken per week.
• Keuze en implementatie methodes voor aanvankelijk lezen (VLL-kimversie, Lijn 3), voor voortgezet technisch lezen, voor taal, incl. woordenschat en spelling.
• Inrichten van een methode of aanpak voor voortgezet technisch lezen met eigen materiaal, passend bij de school.
• Opzetten en uitvoeren van verbetertrajecten m.b.t. technisch lezen (beginnende geletterdheid, aanvankelijk en voortgezet lezen), begrijpend lezen en luisteren, woordenschat en spelling.
• Verzorgen van cursussen over voorbereidend lezen, aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, verdiepend begrijpend lezen (Close Reading), begrijpend luisteren en woordenschat.
• Inbouwen van de ideale les begrijpend lezen in de doorgaande lijn van de school, incl. de voorwaarden om te kunnen lezen met begrip.
• Verzorgen van workshops, bijv. over hardop denkend voordoen, Nieuwsbegrip zonder kopiëren, woordenschat en zaakvakteksten, begrijpend lezen en zaakvakteksten, enz.
• Wekelijks verzorgen van twee teksten, incl. didactische aanwijzingen met een kwinkslag naar wereldoriëntatie en begrijpend lezen (Zomaar een tekst).
• Coachen van beginnende en ervaren leerkrachten groep 3 met betrekking tot aanvankelijk lezen.
• Coachen van leerkrachten in de klas met betrekking tot de ideale didactiek bij het spellingsonderwijs, onderwijs in woordenschat, begrijpend lezen en luisteren
• Samenstellen van schoolontwikkelingsplannen op basis van resultaten van de leerlingen, incl. het analyse en aanbevelingen.
• Het samenstellen en uitvoeren van didactische aanvalsplannen als het een poosje minder goed gaat in de school.
• Optimaliseren van het werken met groepsplannen, het bieden van een zgn. 2e laag van zorg en de verantwoording van de zorg in de klas.
• Scholing- en coachingactiviteiten voor beginnende leerkrachten en invalleerkrachten.
• Scholing- en coachingsactiviteiten, incl. een observatie-instrument voor de professionalisering en betere begeleiding van leerkrachten primair onderwijs.
• ……………..

Wiebren de Jong

De Jong – onderwijsadvies
tel: 06-57331316
wdejong@onderwijsmetlev.nl

Mocht u bellen of mailen, dan krijgt u binnen 48 uur een reactie.

Algemene voorwaarden De Jong – onderwijsadvies