Je kunt aan deze training deelnemen indien je werkzaam bent in een organisatie waar al met Uk & Puk wordt gewerkt. Omdat je als pedagogisch medewerker in een organisatie werkt waar Uk & Puk al is geïmplementeerd kunnen de bijeenkomsten worden gehouden dan in een korter periode.
We voldoen hiermee wel aan de eisen die wet IKK aan de VVE scholing van pedagogisch medewerkers stelt.

In de training van 7 vrijdagen komen de volgende thema’s aan bod:

1. Introductie Uk & Puk, kansen creëren en kansen grijpen
2. Vier dimensies van sociale ondersteuning en de sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling, rekenprikkels
4. Spraaktaalontwikkeling, gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
5. Werken met boeken en themahoeken
6. Observeren en ouderbetrokkenheid
7. Afsluiting

Daarnaast worden aan elke cursist drie groepsbezoeken gebracht.
Vooraf wordt door elke cursist een intakeformulier ingevuld

Meer informatie: lgall@onderwijsmetlev.nl

Hier kun je direct inschrijven.