Signaleren en begeleiden van leerlingen met rekenproblemen en dyscalculie

Teams en individuele leerkrachten die hun rekenonderwijs willen optimaliseren voor leerlingen met rekenproblemen en/ of dyscalculie krijgen in deze cursus daarvoor handreikingen. Naast het vergroten van uw kennis, oefent u ook effectieve interventies voor het signaleren, analyseren en begeleiden van kinderen met rekenproblemen. U voldoet hiermee aan de eisen voor het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsperspectief en afgeven van een verklaring dyscalculie.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 ½ uur. Daarnaast dient er na elke bijeenkomst een werkopdracht in de eigen praktijk te worden uitgevoerd.

In de bijeenkomsten leer je:
– De fasen-indeling reken-wiskundige problemen uit het protocol “ Ernstige Reken Wiskunde-problemen en dyscalculie” hanteren
– De modellen “ het handelingsmodel”, “het drieslagmodel” in je eigen praktijk toe passen
– Afhankelijk van de fasen-indeling diverse vormen van rekengesprekken voeren
– Het verschil tussen rekenproblemen en dyscalculie herkennen
– Welke informatie aangeleverd moet worden voor het afgeven van een dyscalculieverklaring

Meer informatie lgall@onderwijsmetlev.nl

De drie bijeenkomsten zijn als volgt opgebouwd:

In bijeenkomst 1:
– de fasen-indeling uit het protocol “Ernstige rekenproblemen en dyslexie”
– de modellen uit het protocol en deze koppelen aan de eigen rekenmethode
– observeren van het leerproces
– ondersteuning in fase geel

In bijeenkomst 2:
– het signaleren van leerlingen met rekenproblemen
– het voeren van diagnostische rekengesprekken in fase oranje
– het bieden van vijf niveaus aan hulp
– het gebruik van passende perspectieven en de rekenmethode

In bijeenkomst 3:
– het verschil tussen rekenproblemen en dyscalculie
– verklarende diagnostiek door diagnosticus
– het betrekken van ouders bij deze diagnose
– borging van rekenafspraken

De eerste twee bijeenkomsten van deze cursus worden gegeven door onderwijsadviseur Lex Gall en de laatste bijeenkomst door orthopedagoge Aukje Wouda of Frederique Geerlings.

Studiebelasting:
3 bijeenkomsten van 3 ½ uur en twee huiswerkopdrachten. Totaal aantal RU 15.
Deze cursus is gevalideerd door ‘Registerleraar’.