Gaat u als leerkracht onderbouw komend schooljaar starten met de vernieuwde versie van Kleuterplein dan kan de starttraining u snel op weg helpen.

In de starttraining krijgt in 2 ½ uur in- en overzicht over de mogelijkheden van de concrete en digitale materialen voor de leerkracht en leerling.

Tijdens de starttraining is er aandacht voor:

 • De opbouw van de thema’s
 • De organisatie
 • Routines, met name die voor de taal- en rekeninhouden
 • De digitale mogelijkheden voor de leerkracht en de leerling nader verkennen.

De verschillende nascholingsmodules zijn aangemeld bij het lerarenregister. Indien minimaal 5 modules of in plaats van een module groepsbezoeken gekoppeld aan de scholingsmodule zijn afgelegd komt men in aanmerking voor een certificaat inclusief leraarregister punten.

De starttrainingen kunnen op bestuurs- of schoolniveau worden gegeven, maar ook via losse inschrijving op enkele centrale data worden gevolgd. Zie voor scholingsdata de website www.onderwijsmetlev.nl

Meer informatie bij lgall@onderwijsmetlev.nl of wdejong@onderwijsmetlev.nl

Aanvullend aan de starttraining zijn er verdiepingsmodules uitgewerkt voor de volgende onderdelen:

 • Observatie, registratie, analyse en interventies
 • ICT en kleuters
 • Woordenschat
 • Taal en rekenen in Kleuterplein

Verdiepingsmodule “Observatie, registratie, analyse en interventies”

In deze module staat de volgende inhoud centraal:

 • Waarom observeren en registreren
 • Wat observeren en registreren
 • Hoe observeren en registreren
 • De leerdoelenregistratie op papier of digitaal
 • Kind observaties: de resultatenmonitor
 • Analyse van de gegevens en plannen en uitvoeren van interventies

Verdiepingsmodule  “ICT en kleuters”

Hierin worden de volgende items behandeld:

 • Achtergronden
 • Theorie rond digitaal werken
 • ICT voor de leerkracht
 • ICT voor de leerlingen
 • Inzet ICT

Verdiepingsmodule “woordenschat”

Aan bod komen de volgende onderdelen:

 • Visie van Kleuterplein op woordenschat
 • De woordenschatdidactiek
 • Woorden uit het prentenboek
 • Woorden uit het reken- of taalverhaal
 • Woorden uit de grote kring taal en rekenen
 • Oefensoftware woordenschat

Verdiepingsmodule: “Taal en rekenen in Kleuterplein”

We behandelen de volgende onderdelen:

 • Leerlijnen taal -lezen
 • Leerlijnen rekenen
 • Routines taal – lezen
 • Routines rekenen
 • Vergelijking inhouden map “Fonemisch bewustzijn” en Kleuterplein
 • Begrijpend luisteren