Teambijeenkomst “Optimaal analyseren met de Bareka-rekentoets”.

Steeds meer scholen gebruiken de profieltoets rekenen “Bareka” en benutten enkele rapportages uit het programma. Door de diversiteit aan mogelijkheden  op groeps- en individueel niveau wordt het totale repertoire niet altijd benut. Wil je als school meer mogelijkheden benutten en dit koppelen aan de fasen van onderwijsbehoeften uit het protocol ERWD?

Na een gedegen analyse van de  rapportages heeft de school  beter zicht op waar het aanbod moet worden verstevigd om alle leerlingen op het gewenste niveau te laten uitstromen. Daarbij kunnen met behulp van de Bareka-toets ook voor leerlingen die niet het beoogde referentieniveau S lijken te halen beredeneerde keuzes worden gemaakt en verantwoord.

Meer info over deze teamscholing mail naar lgall@onderwijsmetlev.nl