De fijne kneepjes bij ‘Zomaar een tekst’

Een groeiend aantal scholen maakt gebruik van ‘Zomaar een tekst.’ Een heerlijke manier om even kort maar intensief bezig te zijn met wereldoriëntatie of begrijpend lezen. Hoe zorg je dat je nog meer uit de teksten haalt? De bijeenkomst staat bol van kleine en grote tips.

In de bijeenkomst van 2 ½ uur worden tips en aandachtpunten aan de hand van een aantal voorbeeldteksten. Daarover gaan we in gesprek. We zoomen daarbij in op:

 • het zorgen voor voldoende vaart tijdens het aanbieden van de teksten;
 • het stellen van een goede vraag om de voorkennis te activeren;
 • het zoeken en verduidelijken van moeilijke woorden;
 • het generen van een voorspelling;
 • het geconcentreerd lezen door kind en leerkracht;
 • het hardop denkend voordoen;
 • de tweede keer lezen en het begeleiden hiervan, in het bijzonder het stellen van vragen/ zoeken om bewijs;
 • het zorgen voor voldoende afwisseling in activerende werkvormen tijdens de tweede keer lezen;
 • het invoegen van interactieve discussies over de inhoud van de tekst;
 • het stellen van een goede vraag waarbij de kinderen de tekst herlezen en zoeken om bewijs in de tekst;
 • de rol van de extra, facultatieve vragen.

Samen bedenken we daarna didactische aanwijzingen bij één of meerdere teksten, die we met elkaar delen. Tenslotte gaan we na wat de kansen zijn van de stappen m.b.t.  ‘Zomaar een tekst’ in de richting van zaakvakteksten en andere teksten. wdejong@onderwijsmetlev.nl