Vier leespunten en een idee

Goed technisch kunnen lezen is van doorslaggevende invloed op het welbevinden en de (school)loopbaan van ieder kind. Het zou hét belangrijkste kwaliteitsaspect van de basisschool moeten zijn.  Punt! Het welslagen van deze missie is vrijwel geheel afhankelijk van ons, van het leerkrachtgedrag en heeft weinig te maken met de intelligentie, het sociale milieu of de etnische achtergrond. Punt!

De meest vruchtbare periode om het technisch lezen onder de knie te krijgen, is tussen het midden van groep 2 en het midden van groep 4. Dan moeten we er bij zijn. Punt drie! En na groep 4? Dan gaan we natúúrlijk verder met onze missie om kinderen onbezorgde (school)loopbaan te bezorgen en goede eindtoetsresultaten te behalen. Maar het is van belang in de twintig maanden rondom groep 3 een stevig fundament te leggen en leesproblemen op te lossen. Immers, een kind wat op het midden van groep 4 geen M4 beheerst, wordt zelden nog een gemiddelde lezer. Beoordeel dit punt 4 maar aan jullie leesresultaten!

Het ligt dus ook voor de hand om met de leerkrachten van groep 1 t/m 3(4) stil te staan bij de beginnende geletterdheid en het aanvankelijk lezen. Denk voor groep 1 en 2 na over optimale lesjes of momentjes beginnende geletterdheid, over de onmisbare auditieve analyse en synthese, over het volgen van kinderen in hun leesontwikkeling. Leerkrachten van groep 3? Denk na over de ideale les aanvankelijk lezen, over de belangrijkste aandachtpunten per periode, over het volgen van de kinderen in groep 3, over de inrichting van de pre- of reteaching.

Mag ik jullie helpen bij het nadenken? Soms implementeert een school op deze wijze de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen. Als we er dan nog klassenbezoeken in groep (1)2 en 3 aan koppelen, hebben we de upgrading of APK- keurig die het technisch lezen regelmatig verdient, te pakken. wdejong@onderwijsmetlev.nl