______________________________________________________________

Inhoud van de bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1:
– aanleiding, opzet en belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
– de bouwstenen ‘basisvaardigheden’ (power en speed)
– het rekenmuurtje: drempelmodel en vier-fasen-model
– verkennen van de rekendrempels binnen de rekenmethoden
– het computerprogramma: leerkrachtdeel verkennen
– toetsprocedures m.b.v. de toetswijzer
– werken met groepsoverzichten: de groep in beeld

Tussentijdse opdracht:
– afnemen van de screenings en automatiseringstoets bij een groepje leerlingen

Bijeenkomst 2:
– terugkoppeling afname toetsen
– analysewijzer groepsoverzichten
– analyse van de eigen toetsresultaten op groepsniveau
– opstellen van een plan van aanpak
– inzet van rekenspellen in de verschillende hoofdfasen van het leren rekenen
– werken met de drempelspellen: verkennen en uitproberen
– de inzet van rekenspellen in de leerlijn vermenigvuldigen
– huiswerk

Tussentijds:
– inzetten van (drempel)rekenspellen in de groep

Bijeenkomst 3:
– resultaten van gericht oefenen
– analyseren met de Barekatoets op individueel niveau
– individueel rekenprofiel met screening en automatisering
– analyse van de eigen toetsresultaten
– voeren van een rekengesprek voor het opstellen van een plan van aanpak
– verkennen en analyseren van de observaties vanuit het diagnostisch gesprek

Tussentijds:
– gericht oefenen met de hulpmiddelen op individueel niveau
– voeren van diagnostisch rekengesprek
– werken met het rekenmuurtje uit het oefenprogramma

Bijeenkomst 4:
– evalueren van rekengesprekken
– leerlingen betrekken bij de eigen doelen
– betrokkenheid van leerlingen
– een beredeneerd aanbod rekenen
– rekenbeleid op schoolniveau: keuzes, afspraken, planmatigheid