De cursus wordt in het Noorden van Nederland in de volgende plaatsen als losse inschrijfcursus aangeboden.

Meteen inschrijven in uw eigen regio?  Klik op uw regio en vul het formulier in.


Bolsward, Groep 3 t/m 8


Hoogeveen, Groep 3 t/m 8

______________________________________________________________

Inhoud van de bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1:
– aanleiding, opzet en belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
– de bouwstenen ‘basisvaardigheden’ (power en speed)
– het rekenmuurtje: drempelmodel en vier-fasen-model
– verkennen van de rekendrempels binnen de rekenmethoden
– het computerprogramma: leerkrachtdeel verkennen
– toetsprocedures m.b.v. de toetswijzer
– werken met groepsoverzichten: de groep in beeld

Tussentijdse opdracht:
– afnemen van de screenings en automatiseringstoets bij een groepje leerlingen

Bijeenkomst 2:
– terugkoppeling afname toetsen
– analysewijzer groepsoverzichten
– analyse van de eigen toetsresultaten op groepsniveau
– opstellen van een plan van aanpak
– inzet van rekenspellen in de verschillende hoofdfasen van het leren rekenen
– werken met de drempelspellen: verkennen en uitproberen
– de inzet van rekenspellen in de leerlijn vermenigvuldigen
– huiswerk

Tussentijds:
– inzetten van (drempel)rekenspellen in de groep

Bijeenkomst 3:
– resultaten van gericht oefenen
– analyseren met de Barekatoets op individueel niveau
– individueel rekenprofiel met screening en automatisering
– analyse van de eigen toetsresultaten
– voeren van een rekengesprek voor het opstellen van een plan van aanpak
– verkennen en analyseren van de observaties vanuit het diagnostisch gesprek

Tussentijds:
– gericht oefenen met de hulpmiddelen op individueel niveau
– voeren van diagnostisch rekengesprek
– werken met het rekenmuurtje uit het oefenprogramma

Bijeenkomst 4:
– evalueren van rekengesprekken
– leerlingen betrekken bij de eigen doelen
– betrokkenheid van leerlingen
– een beredeneerd aanbod rekenen
– rekenbeleid op schoolniveau: keuzes, afspraken, planmatigheid