Aanbod 2020 – 2021 van Wiebren.

Technisch lezen, het hart van het kwaliteitsbeleid van de school 

Kinderen die midden groep 4 geen Avi M4 beheersen, worden zelden nog een gemiddelde lezer! En niet goed technisch kunnen lezen heeft grote gevolgen voor de verdere (school)loopbaan. Van het midden van groep 2 t/m midden groep 4 moet het gebeuren met technisch lezen. Centraal staat leerkrachtgedrag. We kunnen ons niet verschuilen achter de gezinssituatie of intelligentie. Geen excuses! Jij bent het die er voor zorgt dat de schoolloopbaan voor bijna alle leerlingen aangenamer verloopt.

Als er iets is wat helpt…..en als jij dan mee gaat!!!

Startende leerkrachten in groep 3 hebben ondersteuning nodig. Het aanvankelijk lezen is een specifieke vaardigheid, die nauwelijks aandacht krijgt in het PABO- aanbod. Geen coaching leidt tot leeszorgen. Ook ervaren leerkrachten verdienen regelmatig een upgrading. Coaching in de klas levert zó veel op, ook m.b.t. voortgezet en begrijpend lezen. Daar kan echt geen bijeenkomst tegenop! En als de directeur, de i.b.-er of de taalcoördinator mee gaat….dan snijden we echt hout!

Weg met al die zinloze strategieën! Focus op begrip op lezen!

Methodes als Nieuwsbegrip, Grip op Lezen, Tekstverwerken, enz. maken allemaal dezelfde fouten. Ze leren kinderen allerlei curieuze leesstrategieën aan waar kinderen niets mee kunnen i.p.v. kinderen te leren teksten te begrijpen. Ze leggen de focus op het hulpmiddel in plaats van op het doel, namelijk het begrijpen van teksten. Tweede fout: de teksten zijn te eenvoudig! Laten we terug gaan naar de kern: een pittige tekst begrijpen! Hoe doen we dat? Wiebren neemt graag de ervaren lezers tot uitgangspunt. En…. laten we alstublieft nastreven dat kinderen en leraren zeggen: ‘Joepie, begrijpend lezen!’

Begrijpend luisteren! Dat moeten we beter doen!

Een groot misverstand: begrijpend lezen begint in groep 4. Mis! Het begint in groep 1! Bij begrijpend luisteren. Belangrijke ingrediënten zijn het stellen van denkstimulerende vragen, woordenschat, hardop denkend voordoen en preteaching. We zetten dezelfde stappen als in een les begrijpend lezen. Effectief begrijpend luisteren vormt dé voorwaarde voor begrijpend lezen. Tijdens en na de bijeenkomsten werkt iedereen aan een zelf gekozen prentenboek. Na de cursus krijgt elke deelnemer de boekbewerkingen van de medecursisten en de boeken van Wiebren. Dus, iedereen gaat met een schat aan kant-en-klaar materiaal naar school!

‘Zomaar een tekst’.  Een paar weken proberen? Dat kan!

Al een paar jaar stuurt Wiebren zondagavond leerkrachten twee actuele teksten, inclusief didactische tips. Ook zijn er facultatieve vragen toegevoegd. In een kort moment lezen en praten de kinderen en hun leerkracht over een bijzondere, grappige of ingrijpende gebeurtenis. Even, een intermezzo, 15 – 25 minuten, zonder dat de kinderen zich bewust zijn dat hun wereld wordt vergroot en het begrijpen van teksten wordt verdiept. De vele reacties van collega’s zijn lovend. Kinderen roepen, ‘Ja leuk, zomaar een tekst.’ Meld je aan voor de ‘zmetjes’.

Wereldoriëntatie, incl. begrijpend lezen: logisch toch!? En….de toekomst!!!

Scholen clusteren het zaakvakonderwijs in groep 4 t/m 8. Vaak gebruiken ze daartoe pakketten als IPC, Da Vinci, Topondernemers, Faqta. De leerkrachten geven algemene informatie over deelaspecten van het thema en de kinderen gaan op onderzoek uit aan de hand van hun verwondervragen. Impliciet oefenen de kinderen de ‘21ste century skills’. Mooi! Yes, maar het wordt schitterend als scholen er hun begrijpend lezen aan koppelen. Want begrijpend lezen is geen vak maar een vaardigheid. Na een paar ‘omtrekkende’ bewegingen, bijv. de ideale les, Close Reading, hardop denkend voordoen gaan we in de bijeenkomsten aan de slag. Laat je verrassen door de reacties van je kinderen!

Staal, Taal op Maat 2, Taalverhaal.nu., Taal actief 4….het zit niet goed met de woordenschat!

Scholen werken met een nieuwe taalmethode. Die methode vormt de leidraad voor het woordenschatonderwijs. Terecht, maar er ontbreekt iets in de woordenschatlijn, namelijk het consolideren. De methodes zorgen er onvoldoende voor dat de woorden met verschillende vraagvormen diep tussen de oren terecht komen.

Nieuwe methode? Dan begint het!

Scholen schaffen nieuwe taalmaterialen aan. Er zijn grote bedragen mee gemoeid. Objectief advies en duidelijke implementatie is onmisbaar. Wiebren helpt bij keuze en implementatie van Lijn 3, VLL- kimversie, Estafette, Flits, Karakter, Staal, enz. Hij is scholingspartner van Malmberg en Zwijsen en neemt praktijkervaringen mee.

Voortgezet lezen in groep 4 t/m 8. Bijna iedereen op niveau en gemotiveerd?

Hebben we een methode? Is dat nodig? Lezen de kinderen de helft van de tijd hardop? Hoe doe je zoiets in combinatiegroepen?  Weten we echt wat koorlezen is? Kennen we de juiste stappen van de effectieve les? Wat bedoelen we met vloeiend leren lezen en hoe richten we het in? Wat doen we in groep 6, 7 en 8 aan onderhoud. Leest 85% van de kinderen eind groep 4 op E4- niveau? Hebben we een doorgaande lijn?

 

Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl , telefoon 06 – 57 33 13 16