Voor veel leerlingen is het doorzien en het gebruiken van het metriek stelsel een struikelblok. Van der Velden en Van Vliet ontwikkelden met ondersteuning van de NVORWO een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel, waarmee de doorgaande lijn van groep 1-8 zichtbaar wordt. In deze Masterclass worden deelnemers uitgedaagd het meetonderwijs in de eigen school kritisch onder de loep te nemen en ontvangen zij handvatten voor het versterken het meetonderwijs.  

Er zal een mix worden geboden van kennisoverdracht en reflectie op de eigen praktijk. Aan de hand van opdrachten is er ruimte voor discussie en het wisselen van gedachten met de ontwikkelaars en met vakgenoten.
De inhoud van deze middag bevat de volgende elementen:

• Aandacht voor belangrijke accenten in het Meetonderwijs in het PO
• Verkenning bestaande visualisaties metriek stelsel en onderbouwing op keuzes bij Flexmaat
• Practicum: mogelijkheden meetonderwijs met Flexmaat voor in de groep
• Ideeën m.b.t. implementatie in de school

Voor wie:
Deze Masterclass is bestemd leerkrachten, rekencoördinatoren, intern begeleiders, remedial teachers en directeuren.
Kosten € 85,00

Iedere deelnemer ontvangt een posterset Flexmaat op A3-formaat.
Inschrijven via https://www.wizz-scholing.nl/cursusdata/masterclass-flexmaat/