Werken met een methode in de kleuterbouw. Ja/nee

Naar aanleiding van o.a. het televisieprogramma “de Monitor” is er een levendige discussie ontstaan over het gebruik van kleutermethoden.

De collega’s Lex en Wiebren hebben de methoden Schatkist editie 3, Kleuterplein, Sil op school en Onderbouwd stevig onder de loep genomen.

We hebben geanalyseerd op welke wijze er systematisch aan doelen op het gebied van taal-lezen en rekenen wordt gewerkt. Maar ook de organisatie, registratie  en de digitale mogelijkheden komen natuurlijk aan bod. Weten op welke wijze de methoden aandacht besteden aan spel, het maakt allemaal deel uit van onze analyse.

Wilt u meer weten over de wezenlijke verschillen tussen de methoden?

Reacties van collega’s die u voor gingen: goede afwisselende middag, met een duidelijke en kritische blik op de methoden en het kleuteronderwijs; jullie denken praktisch mee hoe de methode te gebruiken in de klas; goede analyse; zeer goed in de methoden verdiept.

Op verzoek organiseren we voor verenigingen en bestuur academies een studiemiddag, waarin we u informeren over de verschillen en overeenkomsten tussen de vier methoden. Ook gaan we in op het werken zonder een kleutermethode.

Wilt u meer informatie? Mail ons info@onderwijsmetlev.nl