De training “Oog voor interactie” is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lex is licentiehouder voor deze training.

In de training “Oog voor interactie” staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep.

De training bestaat uit de volgende drie leerlijnen.

Leerlijn 1: kennis van en oefenen met de zes interactievaardigheden.

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en leidinggeven
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de taalontwikkeling van kinderen)
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen

De 6 interactievaardigheden zijn concreet vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen. Er is apart cursusmateriaal beschikbaar voor medewerkers uit het KDV en BSO. Je oefent met het herkennen en toepassen van de (deel)vaardigheden. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als middels praktijkopdrachten. Er wordt extra aandacht besteed aan de drie laatste (educatieve) vaardigheden en de taalontwikkeling.

Leerlijn 2: Kijken naar jezelf met anderen.

Dit gebeurt door het maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk. In de bijeenkomsten laat je zelfgekozen beeldfragmenten zien aan mededeelnemers en de trainer. Dit gebeurt in kleinschalige setting (duo’s) en met behulp van concrete kijkvragen en uitgewerkte ‘interactieschalen’. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Tijdens de bijeenkomsten, het praktijkbezoek en het eindgesprek volgt en begeleidt de trainer de individuele voortgang van de deelnemers. In de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer de eigen groei.

Leerlijn 3: Versterken eigen taalvaardigheid.

De training is zeer taalrijk opgezet. Tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk wordt er voortdurend spelenderwijs een beroep gedaan op de vaardigheden spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven. Wanneer deze vaardigheden bij een deelnemer onvoldoende zijn is er extra ondersteuning mogelijk.

Opzet van de training

 • Intake met trainer
 • 6 groepsbijeenkomsten van 3 uur
 • +/- 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken)
 • Bezoek van de trainer op je werk (na de 3e bijeenkomst)
 • Eindopdracht
 • Eindgesprek met trainer en je leidinggevende

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 14 deelnemers. Het praktijkbezoek en het eindgesprek zijn individueel.

Materiaal

 • Het boek/ebook “Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering” (Strik, A & Schoemaker, J. (2014) Amsterdam: Reed Business.
 • Filmpjes van pm-ers in actie
 • Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk
 • Kijklijsten
 • Werkboek voor KDV of BSO

Tijdsinvestering deelnemer

 • Trainingsbijeenkomsten 6 x 3 uur = 18 uur
 • Lezen hoofdstukken uit het boek “Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering”, opnames maken en praktijkopdrachten uitvoeren 6 x 3 (deels in werktijd) = 18 uur
 • Coachingsgesprek en eindopdracht en eindgesprek 4 uur

Kosten:

 • De training kan worden bekostigd uit de subsidie kinderopvang ‘verbetering taal en interactievaardigheden’.

Meer informatie  lgall@onderwijsmetlev.nl of 06-23994021