Jonge kinderen hebben spel nodig om de wereld om zich heen te verkennen en te onderzoeken. Daarbij is de hulp van de volwassene essentieel, want de kwaliteit van spelen is gebaat bij een leerkracht die op passende wijze kinderen ondersteunt bij de ontwikkeling van spelen naar leren.

In deze cursus leer je:
• het belang van spelen voor de ontwikkeling van jonge kinderen onderbouwen
• de fases in spelontwikkeling herkennen
• het belang van een goed ingerichte speel-leeromgeving inzien
• welke voorwaarden van belang zijn bij het optimaliseren van de spelontwikkeling
• de 3 V’s (verkennen, verbinden en verrijken) van Dorian de Haan
• de verschillende rollen bij spelbegeleiding kennen en toepassen
• dat goede vragen stellen kan bijdragen aan het verhogen van de spelkwaliteit
• vakdidactiek op het gebied van taal en rekenen te verbinden met spelactiviteiten
• verschillende registratiemogelijkheden voor spel kennen

De cursus is gericht op leerkrachten groep 1 en 2 en intern begeleiders die hun kennis en vaardigheden op gebied van spel(begeleiding) willen opfrissen of bijspijkeren.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 ½ uur en werkopdrachten in de eigen praktijk om de cursusinhouden in de eigen praktijk toe te passen.
De cursisten krijgen een cursusmap.

Deze cursus is gevalideerd door het registerleraar met 15 RU.

Meer informatie lgall@onderwijsmetlev.nl

In de cursus staan de volgende inhouden centraal.

Bijeenkomst 1:
Visies op spelen
Is het spelen of werken?
Spelen in relatie tot de ontwikkeling van jonge kinderen.
De speel-leeromgeving en materialen
Fases spelontwikkeling
Werkopdracht

Bijeenkomst 2:
Terugkoppeling van de werkopdrachten
De rol van de leerkracht
Observeren
Spelstimulering
Begeleiding specifiek
Werkopdracht

Bijeenkomst 3:
Terugblik op de werkopdracht
Van informeel leren naar formeel leren
Vormgeven van ontwikkelingslijnen op de domeinen:
Vragen stellen om het denkniveau te verhogen
Speelbeleid in de school
Evaluatie cursus en uitreiking certificaten.