Open inschrijving Uk & Puk

In juni 2019 is de VVE-training Uk & Puk herzien. De inhoud van de training is geactualiseerd en de laatste wetenschappelijke en beleidsmatige inzichten zijn daarin opgenomen. De gewijzigde training is ook geschikt voor hercertificering van pedagogisch medewerkers. Hiervoor zijn verschillende routekaarten ontwikkeld. Hierdoor zijn er nu verschillende trainingsvarianten mogelijk.

Wanneer je nog niet VVE-gecertificeerd bent volg je de volledige UK & Puk training van 12 bijeenkomsten en bijhorende coachingsbezoeken. Tijdens de training gebruiken we de herziene trainingsmap.  Hier kun je zien wanneer er weer een training met open inschrijving van start gaat.

Voor hercertificering kan uit de volgende routekaarten worden gekozen:

A             Planning en organisatie

B             Interactievaardigheden

C             Sociaal-emotionele ontwikkeling

D             Spel en hoeken

E             Buitenspel

F             Spraak-taalontwikkeling

G            Motorische en zintuigelijke ontwikkeling

H            Kunstzinnige oriëntatie A: wat is kunst in het algemeen

1111111en wat is cultureel erfgoed?

I              Kunstzinnige oriëntatie B: dans, drama, muziek en creatieve verwerking

J              Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: data

K             Puk in Peuterstappen hoofdstuk 2: duiden

L             Puk in Peuterstappen hoofdstuk 3: doelen

M            Puk in Peuterstappen hoofdstuk 4: doen

N            Opvallend gedrag

O            Ouderbetrokkenheid

Voor hercertificering Uk & Puk worden per jaar twee onderwerpen aanbevolen, zodat je na drie jaar zes onderwerpen hebt gehad en in aanmerking komt voor hercertificering.

Wil je meer informatie mail gdijkstra@onderwijsmetlev.nl of lgall@onderwijsmetlev.nl