Vier leespunten en een idee

Vier leespunten en een idee

Goed technisch kunnen lezen is van doorslaggevende invloed op het welbevinden en de (school)loopbaan van ieder kind. Het zou hét belangrijkste kwaliteitsaspect van de basisschool moeten zijn.  Punt! Het welslagen van deze missie is vrijwel geheel afhankelijk van ons, van het leerkrachtgedrag en heeft weinig te maken met de intelligentie,…

Lees verder

IKC-aanbod

IKC-aanbod

Veel scholen en kinderopvangorganisaties zijn samen opgegaan in een IKC. Vooral voor directies en intern begeleiders komt een nieuwe doelgroep de school binnen. Wat mogen directies en andere functionarissen binnen de school eigenlijk verwachten van deze nieuwe bewoners? Op basis van brede ervaring binnen zowel het onderwijs als de kinderopvang…

Lees verder

Close Reading: kansloos?

Close Reading: kansloos?

Overal lees je over Close Reading. Het schijnt dé oplossing te zijn voor onze problemen met begrijpend lezen. Een uitgever probeert met deze kreet zelfs goede sier te maken voor zijn methode voor voorgezet technisch lezen! Maar wat is Close Reading eigenlijk? Hoe liggen de kansen? Er is een tijd…

Lees verder