Kleuters met leesrisico’s

Kleuters met leesrisico’s

We weten dat het nogal wat effectiever is om leesproblemen te voorkomen dan ze te moeten remediëren. Bovendien voorkomt zo’n preventieve aanpak dat kinderen het leesplezier wordt ontnomen. In de kleuterbouw kan al duidelijk worden welke kinderen een verhoogd risico lopen op een moeilijke leesstart. Hieronder bespreken we tien risicosignalen.…

Lees verder

Mythen bij het leren lezen

Mythen bij het leren lezen

We kennen in het onderwijs nogal wat aanpakken en middelen waarvan nooit een positieve werking van is vastgesteld. Het zijn de zgn. onderwijsmythen, dwaalwegen of kwakzalverij. Toch is er voor deze mythen behoorlijk veel aandacht. Onderzoekers melden dat de brengers van de dwaalwegen hun verhaal vaak ondersteunen met anekdotes en…

Lees verder

Open inschrijving Uk & Puk

Open inschrijving Uk & Puk

In juni 2019 is de VVE-training Uk & Puk herzien. De inhoud van de training is geactualiseerd en de laatste wetenschappelijke en beleidsmatige inzichten zijn daarin opgenomen. De gewijzigde training is ook geschikt voor hercertificering van pedagogisch medewerkers. Hiervoor zijn verschillende routekaarten ontwikkeld. Hierdoor zijn er nu verschillende trainingsvarianten mogelijk.…

Lees verder

Vier leespunten en een idee

Vier leespunten en een idee

Goed technisch kunnen lezen is van doorslaggevende invloed op het welbevinden en de (school)loopbaan van ieder kind. Het zou hét belangrijkste kwaliteitsaspect van de basisschool moeten zijn.  Punt! Het welslagen van deze missie is vrijwel geheel afhankelijk van ons, van het leerkrachtgedrag en heeft weinig te maken met de intelligentie,…

Lees verder

IKC-aanbod

IKC-aanbod

Veel scholen en kinderopvangorganisaties zijn samen opgegaan in een IKC. Vooral voor directies en intern begeleiders komt een nieuwe doelgroep de school binnen. Wat mogen directies en andere functionarissen binnen de school eigenlijk verwachten van deze nieuwe bewoners? Op basis van brede ervaring binnen zowel het onderwijs als de kinderopvang…

Lees verder