Een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen? Kijk uit!

Een leesles aan de hand van een ultra moderne aanvankelijk leesmethode. Een les op een doordeweekse dag op een gewone basisschool. Een zeer ervaren leerkracht voor groep 3. En toch hebben de kinderen nauwelijks gelezen. Hoe is dat mogelijk? Omdat het niet in de handleiding van die ultramoderne aanvankelijk leesmethode staat. Vreemd!

 


Close Reading…..Wiebren ziet het zitten!

Iedereen weet het: goed teksten kunnen begrijpen is cruciaal voor schoolsucces en het latere maatschappelijk functioneren van de leerling. Maar hoe zorg je nu dat kinderen voldoende vooruitgang boeken bij begrijpend lezen. Close Reading is een in Amerika ontwikkelde aanpak die teruggaat naar de kern: het lezen zelf! In Amerika ziet men Close Reading als een succesvolle praktijk: door intensief, kritisch en herhaald lezen komt de leerling ‘in gesprek’ met de tekst (interactie), met beter tekstbegrip als gevolg. Ik zie dat wel zitten!

 


Weet niet geldt niet.

In het boek ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov staan 49 technieken om effectiever les te geven. De eerste techniek in het boek heet Weet niet geldt niet. Een paar weken geleden hielp ik een leerkracht met een les voortgezet technisch lezen. Ze hanteerde heel duidelijk, bijna onopvallend deze o, zo belangrijke techniek. Het speelde zich in luttele seconden af. Het was bijna te klein om op te vallen. Pas na afloop realiseerde ik me dat juf een didactisch hoogstandje liet zien.


Wisbordjes en vraagstokjes

Tot ruim een jaar geleden zag ik ze nergens. Plotseling waren er wisbordjes. Als bij toverslag! En niet veel later werden door leerkrachten tijdens mijn klassenbezoeken ijslollystokjes en een bekertje gebruikt. En zeker niet her en der..…nee, ik zie de vraagstokjes de laatste tijd overal. Prima, denk ik! Wél even op een paar puntjes letten!


Het dilemma van de kleuterjuf! Kleuterkeuzestress!

Kleuterjuffen nemen deze weken voor een aantal kinderen een moeilijke beslissing.: door naar groep 3 of doorkleuteren in een speelse omgeving. Onderzoek leert dat doorkleuteren geen positieve effecten heeft op de cognitieve ontwikkeling. Helaas, ik denk dat kleuterverlenging wel kansrijk is. Doorkleuteren mag daarentegen niet het probleem van het kind onder het vloerkleed vegen. Stuur het dan maar naar groep 3, dan wordt er vast iets aan gedaan.


Methodes voor voortgezet technisch lezen: wat valt er te zeggen?

Tijdens de NOT, januari 2017, had ik drie nieuwe methodes voor voortgezet technisch lezen verwacht. Helaas bleef dat beperkt tot één methode. Hierbij een overzicht. Wat is er op dit moment bij de verschillende uitgeverijen? En wat is mijn advies.


Het lerarenregister: een mijlpaal in de professionalisering van leerkrachten?

Het is dan toch rond! De Eerste Kamer heeft op 21 februari ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Het is mij niet goed duidelijk in hoeverre het register ‘leeft’ onder jullie. Ik hoor er (nog) niet zoveel over ondanks de verregaande consequenties. Ik probeer veel van mijn begeleidingstrajecten gevalideerd te krijgen. Immers, dan mag ik jullie registerpunten geven. En daar zijn we dol op. Maar, zal het ook leiden naar een hogere onderwijskwaliteit? ……….


Is dyslexie het gevolg van slecht onderwijs? Ja, …daar valt wat voor te zeggen!

In het Algemeen Dagblad van donderdag 9 februari lazen we dat hoogleraar Anna Bosman vindt dat dyslexie veroorzaakt wordt door inadequaat onderwijs. We mogen weer stampen! Dit bericht bracht een schok te weeg. ‘Onzin’ werd geroepen. Of ligt er wel een relatie? Kan het leesonderwijs beter?  ………


Hoe leg ik ouders dit uit?

Evelien zit in groep 5. Ze maakt de methodetoetsen van De Wereld in Getallen vrijwel foutloos. Bijna alles boven de 80% goed. Maar voor de lvs- toets Rekenen heeft ze nu al voor de derde keer een IV- score behaald. Klopt dat wel? En hoe ga ik hiermee om op het rapport. Lekker gesprek met ouders wordt dat…….


Begrijpend lezen vraagt (niet) om ‘leuke’ teksten!

Uitgevers van methoden voor begrijpend lezen roepen over het algemeen dat hun teksten ‘leuk’ en zeker niet te moeilijk zijn. Dat klopt inderdaad. Teksten uit Kidsweek, Tekstverwerken, Grip op Lezen, Nieuwsbegrip, enz. zijn leuk en niet bijzonder pittig. Kinderen kunnen de teksten op hun gemak lezen. Foute boel, dus! ………


Begrijpend lezen afschaffen? Nee toch!

In haar artikel in Trouw ‘Begrijpend lezen is een achterhaald vak’ slaat pedagoog Liesbet van Oosten de plank helemaal mis. Ik ben het volstrekt met haar oneens. Begrijpend lezen is de belangrijkste 21ste eeuwse vaardigheid die kinderen perfect onder de knie moeten zien te krijgen. Dus, het onderwijzen van de vaardigheid begrijpend lezen moet blijven! …….