Methodes voor voortgezet technisch lezen: wat valt er te zeggen?

Tijdens de NOT, januari 2017, had ik drie nieuwe methodes voor voortgezet technisch lezen verwacht. Helaas bleef dat beperkt tot één methode. Hierbij een overzicht. Wat is er op dit moment bij de verschillende uitgeverijen? En wat is mijn advies.

Uitgeverij Malmberg ’s Hertogenbosch

  • Lekker Lezen

Deze methode wordt niet op een groot aantal scholen gebruikt, maar deed het altijd prima. Leuke teksten, een hanteerbaar organisatiemodel (hoewel sommigen hierover kritisch waren), bruikbaar in combinatiegroepen, leerlingen die gemotiveerd reageerden,….. Ik kon er prima mee werken en na, een korte implementatiebijeenkomst, konden de scholen ‘los’. Het lijkt niet verstandig deze methode nog in overweging te nemen, want Malmberg heeft een vervanger. Maar als je er mee werkt, kun je nog prima vooruit.

  • Station Zuid

Een methode die het bestuderen waard is. Het valt mij op dat de kinderen (te) veel zelfstandig moeten werken in werkboekjes. Dat staat haaks op voortgezet lezen: je moet volop hardop lezen. Zodra jullie deze methode hebben gekozen, moeten we daar naar kijken. Dit kan niet helemaal zo blijven, denk ik. Het lijkt dat de methode bruikbaar is in combinatiegroepen, maar is dat ook zo? De methode heeft mooie teksten. Er zit een mooie lijn literatuuronderwijs in de methode….kinderen prikkelen om zelf boeken te lezen.

 

Uitgeverij Zwijsen Tilburg

  • Estafette versie 2

Deze methode wordt op veel scholen gebruikt. Ik heb de methode op veel scholen mee helpen invoeren, want dat gaat niet vanzelf. De methode werkt zeer moeizaam in combinatiegroepen. In enkelvoudige groepen werkt de methode goed, maar het vraagt wel om gerichte keuzes in de leerstof. Dat is eenvoudig mogelijk. De methode vraagt veel tijd, namelijk vier keer 45 minuten per week. Dat lijkt lang niet altijd haalbaar. In de praktijk ‘skippen’ we één les. De werkwijze voor de betere lezers moet verbeterd worden. M.a.w. de methode vraagt enige ondersteuning

  • Estafette versie 3 (???)

Van deze methode had ik een verbetering verwacht op de NOT. Dat bleek niet zo te zijn. Pas bij de NOT in 2019 zal de methode gepresenteerd worden.

 

Uitgeverij Noordhoff Groningen

  • Timboektoe

Een goede methode, waar scholen prima mee uit de voeten kunnen. Het organisatiemodel lijkt iets ingewikkeld maar is dat niet. De schijnbare ingewikkeldheid komt voort uit de poging om de methode ook bruikbaar te maken in combinatiegroepen. En dat is de auteurs goed gelukt. Je kunt goed uit de voeten met de methode in combinatiegroepen en in groepen met verschillende leesniveaus. Echt een methode om niet ‘links’ te laten liggen. Wel moeten we ook in deze methode de collega’s wijzen op het werkboekje en het zelfstandig werken: dat mag niet centraal staan.

  • Flits

Dit is een gloednieuwe methode, die op de NOT gepresenteerd werd. Voor zover ik kan overzien is de methode veelbelovend. Het pakket lijkt erg compleet, vernieuwend en legt koppelingen naar begrijpend lezen, literatuuronderwijs, lekker lezen. Een goed uitgedacht model om convergent mee te kunnen werken. De betere lezers komen tot hun recht. Werkbaar in combinatiegroepen: daar heeft men echt z’n best voor gedaan. De ideeën van Timboektoe zijn gebleven. Sterk punt: de methode is slank, realistisch met een model van vier keer 30 minuten per week. Verder….het is de eerste methode die volgend jaar ook digitaal te verwerken is. Advies: vraag een brochure aan…en daarna een zichtzending.

Uitgeverij Delubas

  • Leesparade

Om voor mij niet erg rationele redenen heb ik niet veel met Leesparade gedaan. Ik weet eigenlijk niet goed waarom. Toch hoor ik van collega’s dat ze blij zijn met deze methode. De methode besteedt veel tijd aan stillezen. Ook zoekt de methode bewust een samenhang tussen woordenschat, begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen. Ik wil de komende tijd, nu andere methodes niet op de markt verschijnen, me opnieuw verdiepen in Leesparade.

Noten:

  • Natuurlijk moeten we onderhoud plegen in groep (6) 7 en 8. Natuurlijk moeten we in de bovenbouw het vloeiend leren lezen oefenen. Vanzelfsprekend staat in deze groepen stillezen, de vlotte woordherkenning en het voorlezen op het programma. Het is echter maar de vraag of je hiervoor een complete methode nodig bent. Want in de bovenbouw moet meer de nadruk gelegd worden op begrijpend lezen. Logischerwijs verschuift dan ook de tijd gedurende groep 6 van technisch lezen naar het begrijpend lezen.
  • De keuze m.b.t. methoden voor voortgezet technisch lezen is op dit moment beperkt. Desondanks willen scholen gericht aandacht (blijven) besteden aan voortgezet technisch lezen. Terecht! Voor een luttel bedrag is zo’n methode beschikbaar. Wat je nodig bent is een tekst, woordrijen met een bepaalde leesmoeilijkheid en zinnen met die leesmoeilijkheid. Dat is alles….+ een goede didactiek waarbij de kinderen volop lezen. Jullie kunnen voorlopig ook kiezen voor zo’n overbruggingsmethode.
  • Scholen komen door de invoering van omvangrijke taal- en rekenmethodes, het continurooster, de eisen vanuit de omgeving in een geweldige tijdnood. Dat hoor je overal. Daar moeten we mee dealen. Ik zoek voortdurend naar wegen om koppelingen te maken. Zo probeer ik teksten uit taalmethodes (bijv. het bronnenboek van Staal) te koppelen aan voortgezet technisch lezen. Een les minder uit de methode voor voortgezet lezen en op dat moment, via een goede didactiek, de teksten uit de taalmethode oefenen én begrijpen. Misschien liggen hier nog meer kansen.