Landelijke kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2017-2018

De resultaten van de Landelijke kwaliteitsmonitor (LLK) zijn recent gepubliceerd. Er is in de vier typen kinderopvang , te weten kinderdagopvang, peuteropvang, BSO en gastouderopvang, gekeken naar verschillende kwaliteitsaspecten.

De kwaliteit is gemeten van emotionele proceskwaliteit, de educatieve proceskwaliteit, betrokkenheid van kinderen en welbevinden van kinderen.

Wat blijkt in alle verschillende vormen van kinderopvang is de pedagogische proceskwaliteit beter dan de educatieve proceskwaliteit. Zie beide grafieken

 

 

 

 

 

 

Kind-beroepskrachtratio
Een lagere kind-beroepskrachtratio heeft een positief effect op zowel de emotionele als de educatieve kwaliteit.

Professionalisering
Na- en bijscholing, inhoudelijk teamoverleg en coaching hangen positief samen met zowel de emotionele als de educatieve kwaliteit.

Groepssamenstelling
Een groter aandeel baby’s in verticale groepen gaat gepaard met een lagere emotionele en educatieve kwaliteit.

Inclusief klimaat
Een inclusief klimaat dat recht doet aan de diversiteit van kinderen en ouders hangt positief samen met beide vormen van kwaliteit.

Hbo-opgeleiden in het team
De combinatie van hbo-opgeleiden en pedagogisch medewerkers in een team draagt bij aan beide vormen van kwaliteit. Hbo’ers dragen bij aan de professionele ontwikkeling van het team.

Welbevinden kinderen
De mate waarin kinderen genieten, spontaan en ontspannen zijn, zichzelf openstellen en zelfvertrouwen tonen.

Gemiddelde welbevinden van kinderen is in alle typen kinderopvang goed.

Wil je meer informatie lezen klik dan hier.