Nieuw in ons aanbod.

Recent werd in de media gewaarschuwd voor het gebruik van digitale media bij jonge kinderen in de kinderopvang, bso en basisschool. Voor professionals en ouders is er wel een belangrijke rol weggelegd om (jonge) kinderen mediawijs te maken.

Wilt u in uw team bewust(er) aan de slag met mediagebruik, dan kan één van de volgende workshops u hierbij mogelijk inspireren:

• Workshop: Geen gezonde kinderopvang zonder mediaopvoeding
• Onderbouwbijeenkomst: Werken aan een gezonde school met mediaopvoeding
• Workshop Aan de slag met mediaopvoeding als gastouder
• Ouderavond Samen werken aan mediaopvoeding

Mocht u aansluitend dieper ingaan op het mediagebruik binnen uw organisatie dan zijn door Sardes aanvullende trainingen ontwikkeld.

Meer informatie mail lgall@onderwijsmetlev.nl