Kiezen van een nieuwe rekenmethode

Toe aan een nieuwe rekenmethode? Door de komst van vier nieuwe rekenmethoden is op scholen het overleg over het kiezen van een nieuwe methode gestart. Noordhoff heeft zijn nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte jr. al voor alle groepen 1 t/m 8 beschikbaar. Malmberg heeft Pluspunt 4 en de Wereld in getallen 5 nu beschikbaar voor de groepen 3 t/m 7 en vanaf volgend schooljaar voor alle groepen. Thieme Meulenhoff heeft de methode Alles Telt Q nu beschikbaar voor de groepen 1 t/ 4. Volgend schooljaar is ook materiaal voor de overige groepen beschikbaar.

Wat vinden wij als team van ons huidige rekenonderwijs en wat verwachten wij van een nieuwe methode? Op basis van onze onderwijsvisie en een goede evaluatie van ons rekenaanbod en oriëntatie op hedendaagse eisen stellen we als team criteria op die ons helpen bij het selecteren van twee voorkeursmethoden.

Alvorens de methoden uit te proberen is een goede oriëntatie op de betreffende methoden gewenst. Dit kan door het bezoeken van de rekenmiddagen van bijvoorbeeld schoolleverancier Heutink of door het aanvragen van een proefzending. Ervaring leert dat een teambijeenkomst om de uiteindelijke keuze te bepalen met een onafhankelijke adviseur waardevol kan zijn.

Het uitproberen van een rekenmethode kan soms verschillende inzichten binnen een team opleveren. Zo kan de onder-middenbouw andere bevindingen hebben opgedaan dan de leerkrachten uit de bovenbouw. En hoe bepaal je dan de keuze. Binnen Onderwijs met Lev heeft Lex Gall alle nieuwe rekenmethoden al geanalyseerd. Hierdoor kan hij op basis van jullie eigen ervaringen zaken verduidelijken en daarmee jullie keuze voor een rekenmethode ondersteunen.

Voor meer informatie, mail mij lgall@onderwijsmetlev.nl