Inschrijving Cursus: Cursusdata Bouwen aan een stevig rekenmuurtje.
Kosten € 345,00 p.p.

Donderdag 17 oktober 2019 | 15:00 - 17:30 uur
Donderdag 28 november 2019 | 15:00 - 17:30 uur
Donderdag 23 januari 2020 | 15:00 - 17:30 uur
Donderdag 27 februari 2020 | 15:00 - 17:30 uur

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Je voor- en achternaam

Je functie

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoon

Je e-mail

Je volledige voor- en achternaam

Geboortedatum en geboorteplaats

School/organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mailadres t.b.v. factuur

Factuurgegevens
zie gegevens deelnemer

zie gegevens school/organisatie

Studiemateriaal

Met welke rekenmethode werkt u op dit moment?

Algemene opmerkingen