Implementeren van een nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Heutink heb ik samen met Margreeth Mulder van Wizz-scholing bij elke nieuwe methode een implementatietraining ontwikkeld onder de titel Van een goede start naar een optimaal gebruik!”

In drie bijeenkomsten wordt het team ondersteund bij het implementeren van de nieuwe methode zoals door de uitgever is bedoeld.

De opbouw is als volgt:

Een starttraining – een goede start:

 • organisatie van de methode
 • lesmodellen/opbouw van de lessen
 • differentiatie
 • materialen en software
 • volgen van de leerlingen en toetsing

Verdiepingstraining I – effectieve rekenles:

 • strategiegebruik in de methode
 • effectief gebruik van de gehanteerde instructiemodellen
 • verdieping differentiatie: afstemming op onderwijsbehoeften

Verdiepingstraining II – optimaal gebruik:

 • de eerste leeropbrengsten met de nieuwe methode
 • automatiseren basisvaardigheden rekenen
 • het domein meten
 • de overgang van groep 2 naar groep 3
 • de aansluiting naar het VO
 • afspraken over het gebruik van de methode in de school

Meer info mail mij op lgall@onderwijsmetlev.nl of direct aanmelden via de site van www.wizz-scholing.nl