Helpt klappen van lettergrepen bij foneembewust?

Er is veel onderzoek gedaan naar hoe we kinderen in groep 2 bewust kunnen maken van de afzonderlijke klanken in woorden. Daaruit blijkt steeds opnieuw dat auditieve analyse (het hakken van het woord) en auditieve synthese (het plakken, bij elkaar halen van de losse klanken tot een woord) essentiële voorwaarden zijn voor het lezen. Klappen in lettergrepen helpt daar niet bij.

Het klappen van lettergrepen staat te ver weg van de meest centrale vaardigheid, namelijk het ontwikkelen van foneembewustzijn. Daarom is het niet effectief en leidt het zelfs af van het ontwikkelen van die vaardigheid. We moeten het er ook zeker niet mee mengen. Dat geldt ook voor rijmen, fonemen weglaten of toevoegen. Het zijn wel zinvolle vaardigheden als we bezig zijn met de vorm van onze taal (fonologisch bewustzijn), maar niet als we ons in lesjes richten op fonemisch bewustzijn. Dan moet het zuiver gaan over het opdelen van woorden in klanken en die klanken (fonemen) weer samenvoegen tot woorden. Juist dit zijn de essentiële vaardigheden voor het leren lezen. wdejong@onderwijsmetlev.nl