Basiscursus Teach Like a Champion – Het jonge kind.

In deze basiscursus worden de belangrijkste basistechnieken uit ‘Teach Like a Champion – Het jonge kind’ behandeld. Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, hoge verwachtingen hebben van leerlingen en het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen.

In vier bijeenkomsten staan de volgende inhouden centraal:

• basistechnieken t.a.v. Hoge verwachtingen hebben van leerlingen: o.a. Weet niet geldt niet en De formulering telt
• basistechnieken t.a.v. leerlingen betrokken en geactiveerd houden tijdens de lessen; o.a. Het Bliksemspel en Vraag en antwoord
• basistechnieken t.a.v. het opbouwen van een sterke groepscultuur; o.a. Strakke overgangen en SARK
• relatie teach technieken, lesmodellen en opbrengstgericht werken

Wat u verder nog moet weten.

• Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. U krijgt tijdens de eerste bijeenkomst het boek Teach Like a Champion – Het jonge kind 2.0 uitgereikt.

• Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de cursus twee maal video-opnamen maken van lessen waarin zij gebruik maken van Teachtechnieken. Het is van belang dat hierbij gebruik gemaakt wordt van toestemmingverklaringen van ouders. Voorbeelden hiervan kunt u bij de cursusleiding vragen.

Deze cursus is met 28 RU opgenomen in ‘registerleraar.nl’.
De cursus wordt georganiseerd in de regio Heerenveen of bij voldoende belangstelling bij u uw omgeving.

Meer informatie bij Lex Galllgall@onderwijsmetlev.nl

Deze door de CED-groep ontwikkelde basiscursus Teach like a Champion – Het jonge kind is geïnspireerd op het eerder verschenen succesvolle boek van Doug Lemov. In zijn boek beschrijft hij technieken, oftewel vaardigheden, die iedere leerkracht kan inzetten om een topleerkracht te worden en het verschil te maken in zijn of haar klas.

In deze basiscursus voor kleuterleerkrachten, maakt u kennis met enkele van deze praktische en concreet uitgewerkte technieken, specifiek toegespitst op het jonge kind. Op deze wijze kunt u uw vaardigheden verder uitdiepen en/of ontwikkelen. In de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Dit wordt ondersteund door voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk. Er wordt ook een relatie gelegd met opbrengstgericht werken.