Mede onder invloed van  John Hattie´s werk: “Leren zichtbaar maken” is op veel scholen gediscussieerd over de wijze waarop we in onze klassen het leren van kinderen hebben georganiseerd. Op welke wijze kunnen we de leercultuur in onze klassen optimaliseren?  Kinderen die leren om zich te blijven ontwikkelen en niet alleen leren voor een voldoende.   Leerlingen die eigenaar worden van hun eigen ontwikkelproces.

Ben jij en zijn  jouw leerlingen klaar voor de 21e eeuw?

In deze cursus van 3 bijeenkomsten van 2 ½ uur leer je:

  • Welke interventies de meeste invloed hebben op het verhogen van de prestaties van jouw leerlingen
  • Op welke wijze je aan een growth mindset met je leerlingen kunt werken.
  • Hoe je formatieve assessment in je groep kunt vormgeven
  • Welke vormen van feedback bijdragen aan het leren van jouw leerlingen

Meer informatie lgall@onderwijsmetlev.nl

Overzicht en inhoud van de cursus

Bijeenkomst 1: werken aan een leerklimaat

Waarom is er veel aandacht voor leren leren?

Welke interventies in de school en de groep doen er toe? (Hattie)

Hoe doen wij dat op school?

Fixed en growth mindsets. Wat zijn het? (Carol Dweck)

Hoe werken onze hersenen?

Hoe bevorderen we een op growth mindset gerichte cultuur in de school?

 

Werkopdracht:

Werken aan een growth mindset in je groep.

Op basis van de handreikingen in de bijeenkomst kies je een onderdeel uit waarmee je aan de slag gaat in je groep.

 

Bijeenkomst 2: formatief evalueren: de randvoorwaarden

Terugblik en uitwisseling werkopdracht

Hoe vullen summatieve en formatieve assessments elkaar aan?

Wat zijn de leerdoelen voor deze periode? Kent de leerling deze?

The Learning Pit

Welke succescriteria worden met de leerlingen opgesteld?

 

Werkopdracht:

Toepassen van randvoorwaarden voor formatief evalueren in je eigen praktijk.

 

Bijeenkomst 3: formatief evalueren in de dagelijkse praktijk

Terugblik en uitwisseling werkopdracht

Geven van feedback

Werken met praatmaatjes

Stellen van vragen

Zelfassessment en peerassessment

Borging