Wizz Wijs

Investeren in educatie aan jonge kinderen loont.

Het brein van kinderen in de leeftijdsfase 0-6 ontwikkelt zich afhankelijk van de interactie met zijn/haar directe omgeving. Investeren in jonge kinderen legt de basis voor schoolsucces en maatschappelijke carrière.

Om de talenten van kleuters optimaal te stimuleren vraagt dit leerkrachten die:

 • kennis van de ontwikkeling van jonge kinderen en specifiek kleuters hebben          reg leraar
 • een beredeneerd en gedifferentieerd aanbod kunnen opstellen
 • beschikken over specifieke vaardigheden om dit aanbod vorm te geven.

Daarom is de cursus “Wizz Wijs” ontwikkeld, waarin leerkrachten in 8 bijeenkomsten van 6½  uur actuele kennis aangeboden krijgen en hun eigen vaardigheden ten aanzien van het onderwijs aan het jonge kind uitbreiden.

De volgende inhouden staan centraal:

 • Ontwikkeling van kleuters en de visie op onderwijs aan het jonge kind
 • Planmatig werken met kleuters
 • Taalontwikkeling van jonge kinderen
 • Spelontwikkeling, spelvormen en motoriek
 • Gedifferentieerd werken
 • Gecijferdheid
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Ouderbetrokkenheid en certificering.

De cursisten reflecteren met behulp van een op het werken met kleuters afgestemde competentiescan op hun eigen vaardigheid. Gedurende de cursus werken de cursisten door het uitvoeren van (huiswerk)opdrachten tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen praktijk aan het optimaliseren van hun eigen competenties. De bevindingen worden vastgelegd in een portfolio. Het portfolio wordt in de laatste bijeenkomst gepresenteerd.

In de bijeenkomsten worden diverse werkvormen gehanteerd, zoals

 • Kennisoverdracht
 • Bekijken en analyseren van video-opnames
 • Uitvoeren werkopdrachten individueel en samen
 • Terugkoppeling praktijk opdrachten
 • Leesopdrachten
 • Invullen checklists

Aan elke cursist wordt een tijdens de cursus een groepsbezoek gebracht.

De tijdsinvestering bestaat uit totaal 150 uur.

De bijeenkomsten worden gehouden van 15.00 tot 21.45 incl. eenvoudige maaltijd.

Nieuwe data:

Maandag 20 maart 2017

Dinsdag 18 april 2017

Woensdag 31 mei 2017

 

Kosten per deelnemer € 1500,00. Meerdere collega’s van één school krijgen een korting van € 250,00.

U krijgt een cursusmap en toegang tot een digitale omgeving met aanvullende informatie.

De cursus wordt gehouden in Ter Idzard, maar kan bij minimaal 10 deelnemers ook in uw regio worden gegeven.

Voor meer informatie of opgave, mail naar: lgall@onderwijsmetlev.nl