Zomaar een tekst……….

Bijna twee geleden ben ik gestart met ‘Zo maar een tekst’.

Elke zondagavond rond 20.30 uur stuur ik via mail twee teksten, inclusief didactische aanwijzingen. De korte teksten geven de mogelijkheid een wereldoriënterend onderwerp van luchtige aard te bespreken met leerlingen van groep (3)4 t/m 8. Op de achtergrond speelt begrijpend lezen. Lesjes van 15 minuten.

In de didactische aanwijzingen zitten de stappen van een ideale begrijpende leesles opgeborgen. Met behulp van de korte teksten probeert ik betrokkenheid en verwondering te weeg te brengen bij de kinderen. Met als doel dat ze actieve lezers worden die in staat zijn teksten te interpreteren. Dat wil zeggen dat ze leren achter de teksten te kijken en daarmee hun wereld groter maken.
De teksten kunnen vervangend zijn voor de begrijpend leesles, bijv. als er in een week eens weinig tijd is of als het onderwerp uit de methode niet passend of erg somber is. Tegelijk wil ik jullie een extra momentje wereldoriëntatie/ begrijpend lezen aanbieden. Op een manier die voor mij de meest geëigende vorm van begrijpend lezen is, namelijk begrijpend lezen rechtstreeks verbinden aan wereldoriëntatie. Tenslotte bieden de didactische aanwijzingen de mogelijkheid om te oefenen met de juiste stappen voor begrijpend lezen en het hardop denkend voordoen.
Op verzoek formuleer ik ook altijd een paar vragen die je mee kunt nemen in het bespreken van de tekst. Dat hoeft niet, het is ‘Extra’. De vragen, die opklimmen in moeilijkheidsgraad, zijn geënt op Close Reading, een beweging uit Amerika die zich bezighoudt met het verstevigen van begrijpend lezen. 
Wekelijks komen er reacties binnen. Jullie reageren positief en enthousiast op de teksten en op het initiatief. De leerlingen vinden het prettig dat de teksten kort zijn, dat ze na afloop niet geconfronteerd worden met allerlei opdrachten en dat hen niet gevraagd wordt of het een signaalwoord van middel – doel is. Sterker: leerlingen hebben niet de indruk dat ze bezig zijn met begrijpend lezen. Nee, er komt zo maar een tekst binnen, iets bijzonders, iets wat verwondert. Jullie noemden de positieve uitwerking op zwakke lezers. Anderen gaven suggesties voor nieuwe teksten. Weer anderen waren blij met Wiebrens voorbeelden en gingen zelf op zoek naar passende, korte teksten. Prima!
Heb je belangstelling voor ‘Zo maar een tekst? Stuur dan een berichtje naar wdejong@onderwijsmetlev.nl

Dan zorgt Wiebren dat jullie een aantal weken teksten + didactische aanwijzingen toegezonden krijgen. Om uit te proberen.