Ik heb een brede ervaring in het basisonderwijs: 21 jaar voor de klas gestaan in alle groepen, schoolleider en directeur onderwijs bij een schoolvereniging in oprichting. In de periode als schoolleider ontstond een steeds sterkere behoefte om met collega’s over de inhoud van het onderwijs in gesprek te raken.

Wiebren de JongEducatieve diensten

Na een universitaire opleiding ben ik nu ruim 16 jaar werkzaam binnen de onderwijsbegeleiding. De eerste jaren bij GCO-fryslân (nu Cedin), sinds augustus 2008 als zelfstandig onderwijsadviseur onder de naam De Jong – Onderwijsadvies.

Ik ben ervaren in het begeleiden van teams en leerkrachten, waaronder teams van zwakke en zeer zwakke basisscholen. Ook verzorg ik workshops of ouderavonden. Mijn directe belangstelling en expertise ligt bij het lees- en taalgebied, inclusief de hulp aan risicoleerlingen. In die zin ben ik de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van leesverbetertrajecten, bij de taalpilots van de PO-Raad, bij de uitvoering van het Leesinterventieplan Noord-Nederland en trajecten op individuele scholen.
Daarnaast heb ik affiniteit met het ontwikkelen van onderwijsleermateriaal. Ik ben mede – auteur van een methode voor begrijpend lezen en een taalmethode. Voor sociaal-emotionele ontwikkeling heb ik een complete methode gemaakt. Momenteel werk ik opnieuw aan een aantal uitgaven die binnenkort op de markt verschijnen.

Registratie:

CRKBO gecertificeerde instelling
De Jong – onderwijsadvies is een bedrijf wat is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, waardoor ik de mogelijkheid heb scholingsactiviteiten en wat daar bij hoort btw- vrij te offreren.

crkbo logo

Gecertificeerd Scholingspartner:
De Jong – onderwijsadvies is een gecertificeerd scholingspartner van de volgende uitgeverijen en hun methoden:
– Uitgeverij Malmberg: www.malmberg.nl
Rekenmethoden:de Wereld in getallen versie 4; Pluspunt versie 3
Taal-leesmethoden: Taal actief 4; Staal; e-learning Grip op lezen; e-learning Leeslink.

Uitgeverij Zwijsen: www.zwijsen.nl
Taal-leesmethoden Estafette lezen, taal in beeld versie 2.

Een greep uit de relevante werkervaring

 • Dagelijkse contacten met basisscholen. Jaarlijks worden er 45 – 50 begeleidingscontracten gesloten. Uitgezonderd de vakantieweken leiden die afspraken tot gemiddeld 25 scholingsbijeenkomsten en 30 klassenbezoeken per maand.
 • Keuze en implementatie methodes voor voortgezet technisch lezen.
 • Ontwikkelen van een methode voorgezet technisch lezen die past bij de school.
 • Keuze en implementatie methodes voor taal en spelling.
 • Op zetten en uitvoeren van verbeterplannen m.b.t. spelling, woordenschat en technisch lezen (beginnende geletterdheid, aanvankelijk en voortgezet lezen.
 • Keuze en implementatie methodes voor aanvankelijk lezen.
 • Coachen van beginnende en ervaren leerkrachten groep 3.
 • Keuze en implementatie methodes/ bronnenboeken voor kinderen van groep 1 – 2.
 • Begeleiden van netwerken leerkrachten kleuterbouw.
 • Verzorgen van een cursus begrijpend luisteren, waarbinnen cursisten samenwerken.
 • Keuze en implementatie methodes voor begrijpend lezen.
 • Ontwikkelen van een doorgaande lijn voor begrijpend luisteren en lezen.
 • Inbouwen van de ideale les begrijpend lezen in de doorgaande lijn van de school, incl. de voorwaarden om te kunnen lezen met begrip.
 • Ontwikkelen van verschillende aanpakken voor de zwakke begrijpende lezer.
 • Verzorgen van verschillende cursussen van bestuursacademies.
 • Verzorgen van workshop over talige onderwerpen, bijv. hardop denkend voordoen (modelen).
 • Samenstellen van schoolontwikkelingsplannen op basis van resultaten van de leerlingen, incl. het analyse en aanbevelingen.
 • Het samenstellen en uitvoeren van didactische aanvalsplannen als het een poosje minder goed gaat in de school.
 • Optimaliseren van het werken met groepsplannen, het bieden van een zgn. 2e laag van zorg en de verantwoording van de zorg in de klas.
 • Het ontwikkelen en samenstellen van rapporten, passend bij de visie van de school.
 • Scholings- en coachingactiviteiten voor beginnende leerkrachten en invalleerkrachten.
 • Scholings- en coachingsactiviteiten, incl. een observatie-instrument voor de professionalisering en betere begeleiding van leerkrachten p.o.
 • ……………..

Wiebren de Jong

De Jong – onderwijsadvies
tel: 06-57331316
wdejong@onderwijsmetlev.nl